งานครั้งที่ 1 ม.6/5

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 6/5

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204856

นางสาวอมรรัตน์ วังราช ม.6/5 เลขที่27
รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/200267

นายณัฐวิทย์ สนิทมาก ม.6/5 เลขที่  8 

มารยาทไทยเรื่อง การไหว้ 3 ระดับ

http://www.thaigoodview.com/node/200267

นายณัฐวิทย์ สนิทมาก ม.6/5 เลขที่  8 

มารยาทไทยเรื่อง การไหว้ 3 ระดับ

มารยาทในการนอน

http://guru.sanook.com/3977/

นายวรากร ทองกระจ่าง ม.6/5 เลขที่ 9

นางสาว เมธาวี ประโพเทติ เลขที่ 10 ม.6/5

http://www.barnkonthai.co.uk/embassy04.html

มารยาทในการดื่มชาแบบชาวอังกฤษ

นายพีรพัฒน์ คณา ชั้น ม.6/5 เลขที่ 6

เรื่อง มารยาทในการใช้บริการรถประจำทาง

http://www.thaigoodview.com/node/200244

มารยาทในการเดิน

นายอัฐพล กลิ่นฟู ม.6/5 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/200242

 

มารยาทในการทำงาน

http://www.thaigoodview.com/node/200187

นาย กษาปณ์ ยิ่งวิริยะ ชั้น ม.6/5 เลขที่ 1

 

มารยาทในการเเต่งกายที่พึงประสงค์

http://www.thaigoodview.com/node/200173

นางสาว นิรชา วิริยภักดีตระกูล ชั้น ม.6/5 เลขที่ 23

 

 

มารยาทในการชมการเเสดง

http://www.thaigoodview.com/node/200131

น.ส. ฐิติพร ไชยปัญญา เลขที่19 ม.6/5

มารยาทบนเครื่องบิน

http://www.thaigoodview.com/node/200096

นายณัฐนนท์ สายวรณ์ เลขที่ 7 ม.6/5

 

มารยาทการนั่ง

http://www.thaigoodview.com/node/200090

นางสาว อนุสรา ทองคำ ม6/5 เลขที่16

มารยาทในการฟัง

http://www.thaigoodview.com/node/200069

น.ส. ศุภนุช ยังมีสุข ม.6/5 เลขที่ 25

 

มารยาทไทย - มารยาทการเข้าพบ และการรับ ส่งของจากผู้ใหญ่

http://www.thaigoodview.com/node/200052

น.ส.เบญจมภรณ์ แก้วน้ำอ่าง ม.6/5 เลขที่ 24

มารยาทการใช้รถไฟ

http://www.thaigoodview.com/node/200046

น.ส.ปัญญาพร  สามารถ ม.6/5 เลขที่12

มารยาทบนท้องถนน

 

http://www.thaigoodview.com/node/200043

 

นางสาวปรียาภรณ์  แซ่อึ้ง ชั้น ม.6/5  เลขที่14

มารยาทบนท้องถนน

 

http://www.thaigoodview.com/node/200043

 

นางสาวปรียาภรณ์  แซ่อึ้ง ชั้น ม.6/5  เลขที่14

มารยาทในการเล่นกีฬา

http://www.thaigoodview.com/node/200015

น.ส. อภิญญา รนักพินิจ เลขที่ 26

เรื่อง มารยาทในการพูด

http://www.thaigoodview.com/node/199977

นาย วรินทร บรรพบุตร ม.6/5 เลขที่ 2

เรื่่อง มารยาททางใจ

http://www.thaigoodview.com/node/199888

น.ส.จิรนันท์ เยื่อใย ชั้นม.6/5 เลขที่ 11

 

มายาทในการใช้ห้องสมุด

http://www.thaigoodview.com/node/199804

น.ส.วิมพ์วิภา ฉ่ำทวี ม.6/5 เลขที่ 17

เรื่องมารยาทการยืน

http://www.thaigoodview.com/node/199790

นางสาวพัชรีภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง ม.6/5 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/blog/122648

นายกลวัชร พึ่งแสง ม.6/5 เลขที่ 4  

เรื่อง มารยาทในการเดินทางท่องเที่ยว

http://www.thaigoodview.com/node/199785

น.ส.พรสินี แสงคุณ ม.6/5 เลขที่20

เรื่องมารยาทในการอ่าน

http://www.thaigoodview.com/node/199775

นางสาวอภิญญา   ทินกระโทก ชั้น ม.6/5 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/199774

มารยาทในการเข้าห้องน้ำ

น.ส.กรรณิกา กิมิฬาร  เลขที่ 22

น.ส. พิมพ์ชนก หอมสุวรรณ ม.6/5  เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/199721

 

http://www.thaigoodview.com/node/199720

มารยาทในการรับประทานอาหาร

น.ส.สุภาภรณ์   อินกรรไกร ม.6/5 เลขที่  13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์