งานครั้งที่ 1 ม.5/5

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 5/5

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

มารยาทในการนอน

นส.คัคนางค์ อิงเจริญสุนทร ม.5/5 เลขที่ 20

(ทำตั้งแต่ 22/11/2015 - 19:42 แต่ส่งไม่เป็น)

http://www.thaigoodview.com/node/200211

นางสาว จิราภรณ์  คะริบรัมย์ ม.5/5 เลขที่28

มารยาทในการรับประทานอาหารแบบไทย

http://www.thaigoodview.com/node/201193

นาย เดชา นามโพธิ์ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 1

เรื่อง มารยาทในการขึ้นรถโดยสาร

http://www.thaigoodview.com/node/200210

นางสาวจิรัชญา บุญตาสุทธิ ม.5/5 เลขที่ 30

เรื่อง มารยาทในการประชุม ในห้องประชุม

http://www.thaigoodview.com/node/200201

นางสาวรสรินทร์ พลายบัว ม.5/5 เลขที่ 35

เรื่อง มารยาทการวางตัวต่อเพศตรงข้าม

http://www.thaigoodview.com/node/200196

นางสาว วรัญญา อ่อนคล้าย ชั้น ม.5/5 เลขที่ 37

เรื่อง มารยาทในการคุยกับชาวอเมริกัน

http://www.thaigoodview.com/node/200193

นางสาวจุฑามาศ พวงสันเทียะ ม.5/5 เลขที่ 29

เรื่อง มารยาทของผู้โดยสารเครื่องบิน

http://www.thaigoodview.com/node/200194

นางสาวชลธิเรศน์ สุณเจิม ม.5/5 เลขที่ 23

เรื่อง มารยาทการไปวัด

http://www.thaigoodview.com/node/200188

นางสาวกนกวรรณ  โอโน เลขที่ 18

มารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์

http://www.thaigoodview.com/node/200189

 

นางสาว  ศศิวิมล  มีชูวาศ ชั้นม.5/5 เลขที่ 31

เรื่อง มารยาทการพักโรงแรม

http://www.thaigoodview.com/node/200182

นางสาว กรวีย์ ดีเลิศ เลขที่19 ม.5/5

เรื่อง มารยาทในการเเนะนำให้รู้จักกัน

http://www.thaigoodview.com/node/200174

นาย รัชชานนท์ คงทน ม.5/5 เลขที่ 12

เรื่อง การประพฤติปฏิบัติในพีธีต่างๆ

http://www.thaigoodview.com/node/200175

นางสาวจุฑามาศ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ม.5/5 เลขที่ 26

 

http://www.thaigoodview.com/node/200110

http://www.thaigoodview.com/node/200078/edit มารการแต่งกาย นางสาวอิสริยา บุญโยทก ม.5/5 เลขที่25

น.ส.นัฐมล  วรรณเผือก  เลขที่ 36  ม.5

เรื่อง มารยาทในการอ่าน

http://www.thaigoodview.com/node/200050

นาย กษิดิ์เดช  ชูชาติ ม.5/5 เลขที่ 2 มารยาทในการเขียน

http://www.baanmaha.com/community/threads/50490

นาย กษิดิ์เดช  ชูชาติ ม.5/5 เลขที่ 2 มารยาทในการเขียน

http://www.baanmaha.com/community/threads/50490

น.ส.รัตติกาล พลอยสวน ชั้น ม.5/5 เลขที่ 34  เรื่อง มารยาทในการแสดงความคิดเห็น

http://www.thaigoodview.com/node/200033

นางสาวฐิติมา เนียมรัตน์  ม.5/5 เลขที่27                       

                                              มารยาทในการสนทนา

       คำพูดของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ รู้จักเวลา แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ

1.มารยาทในการพูดกับบบุคคล 

1.1 เรื่องที่จะพูดควรเป็นเรื่องที่ทั้ง2ฝ่ายมีความสนใจและพอใจร่วมกัน

1.2 ไม่ควรพูดเรื่องของตนเองมากเกินไป

1.3 พุดตรงประเด็นอาจออกนอกเรื่องบ้างพอผ่อนคลาย

1.4เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่บังคับให้ผู้อื่นเชื่อหรือคิดเหมือนตน

2.มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ

2.1แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมแก่โอกาสและสถานที่

2.2มาถึงสถานที่พูดให้ตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย

2.3 ก่อนพูดควรแสดงความเคารพต่อผู้ฟังตามธรรมเนียม

2.4 ไม่แสดงกิริยาอาการอันไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ประชุม

2.5 ใช้คำพูดที่ให้เกียรติแก่ผู้ฟังเสมอ

2.6ไม่พูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลในที่ประชุม

2.7ไม่พูดหยาบคายหรือตลกจนเกินไป

2.8พูดให้ดังให้ยินโดยทั่วกันและไม่พูดเกินเวลาที่กำหนด

     การสื่อสารด้วยการพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดกับคนเพียคนเดียวหรือพูดกับคนจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พูดจะต้องมีมาทรยาทถ้าละเลยต่อมารยาทในการพูดแล้วอาจทำให้การพูดประสบความล้มเหลว  หรือไม่ประสบความสำเร็จในการพูดก้ได้

                                                              

แหล่งอ้างอิง: 

 http://www.m-culture.go.th/ilovethaiculture/index.php/2013-09-03-09-34-32/km-travel/item/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B

นาย ทศพงษ์ รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่ 7 เรื่องมารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสาร

                                                        

                                                                              มารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสาร

โทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันกลายเป็นปัจจัยที่4 ของคนเราไปเสียแล้ว ไม่ว่าเราจะนั่งชิลุกอยู่กับบ้าน หรือแม้กระทั่งต้องออกนอกบ้านก็ไม่สามารถอยู่ห่างมือถือได้เลย และเมื่อยิ่งต้องไปพบปะผู้คน เพื่อนฝูง ตามที่ชุมชนต่างๆ การรู้จักใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ ก็จะทำให้เราดูดีในสายตาของคนรอบข้างอย่างไม่น่าเชื่อ..

1. เคารพสถานที่

ในแหล่งที่ชุมชน มือถือของเราควรเก็บไว้ในที่มิดชิด เช่น กระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง ไม่ควรนำออกมาถือไว้ที่มือ (เพื่อโชว์เหนือ โชว์พาวน์) นอกจากจะไม่เป็นจุดสนใจของมิจฉาชีพแล้ว (โปรดระวัง: ปัจจุบันสมาร์ทโฟนโดยโจรฉกต่อหน้า มีทั้งทำร้ายร่างกาย โดยที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวมากมาย) นอกจากนี้แล้วเรายังได้ชื่อว่าเคราพและให้เกียรติสถานที่อีกด้วย

2. เงียบ

ไม่ควรเปิดหรือรับโทรศัพท์ขณะประชุม หรือคนรอบข้างกำลังสนทนากัน เราอาจจะปิดมือถือ หรือตั้งเป็นระบบสั่นแทน

3. อย่าพูดแบบตะโกนเสียงดัง

ขณะรับโทรศัพท์ไม่ควรสนทนากันอย่างเสียงดัง จนคนรอบข้างหันมามองอย่างสงสัย…

4. ดับเบิ้ลเช็ค

ให้ตรวจสอบคู่สนทนาฝ่ายตรงข้ามของเรา ว่าพร้อมที่จะรับโทรศัพท์ในขณะนี้หรือไม่ (ตัวอย่าง ^^) เช่น ไม่ทราบ..น้องสต็อป หรือพี่อนันดา ตอนนี้สะดวกรับโทรศัพท์มั้ย ครับ/ค่ะ เป็นต้น

5. เก็บไว้ให้เราสองคน

การรับโทรศัพท์ในพื้นที่สาธารณะ ไม่ควรพูดเนื้อหาของบทสนทนาให้คนอื่นได้ยิน ไม่มีใครต้องการฟังกัน..(นะ) ให้รู้กันเพียงแค่สองคนก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นควรพูดเสียงเบาๆเข้าไว้ (จะทำให้เราดูดี มีมารยาท เช่น บนรถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟไต้ดิน เป็นตัน)

                                                       


6. SMS

ในพื้นที่สารธารณะ การส่งเมสเซสแทนการรับโทรศัพท์ ก็เป็นหนทางแก้ไขปัญหาที่ดีได้เหมือนกัน

 

7. อย่าเห็นโทรศัพท์ดีกว่าเพื่อน

ในขณะบนโต๊ะอาหาร ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ เราควรหันมาพูดคุยหรือใส่ใจเพื่อนร่วมโต๊ะคนรอบข้างของเรา จะทำให้เราดูดี มีมารยาท เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่ได้พบเห็น (ไม่เชื่อให้ลองดูกัน..)

8. พูดไป ดูมือถือไป

ขณะสนทนา ไม่ควรพูดไป เล่นมือถือไปด้วย

9. ยกสมบัติให้คนอื่น

ปัจจุบันมีแอพต่างๆ มากมาย หากเราไม่แน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามสนใจหรือไม่ ไม่ควรส่งเมสเซส รบกวนคนอื่น

10. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ในระหว่างนั่งหรือยืนอยู่กับคู่สนทนาของเรา บางคนอาจเซ้นซิทีฟ กับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากมือถือ (ปัญหาเทคนิคขั้นสูง..) การรับโทรศัพท์ หรือการขอตัวออกไปข้างนอกเพื่อพูดคุยโทรศัพท์ จึงถือได้ว่าเป็นมารยาทที่ดี…ชนิดที่เรียกได้ว่า..ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไปพร้อมๆ กัน..

                                                   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอโฟน

 

หากเพื่อนๆพี่ๆน้องหรือท่านอาจารย์ทุกคนได้ทราบถึงมารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสารแล้ว อย่าลืมนำไปปรับปรังแก้ไขกับกิจวัตรการใช้เครื่องมือสื่อสารของตัวเองด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ

จัดทำโดยนายทศพงษ์ รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่ 7 แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/199095

                          นายทศพงษ์ รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่ 7

                                           

มารยาทในการฟัง

นางสาวปาลิตา   สุริยะ   ม.5/5  เลขที่24 

http://www.thaigoodview.com/node/200023

นางสาว กมลพรรณ ก๋าสมุทร เลขที่ 33 เรื่อง มารยาทในการทักทาย

http://www.thaigoodview.com/node/199929

นาย วิศัลย์ โคสัย เลขที่ 14 ม.5/5

http://www.thaigoodview.com/node/200011

นางสาว พจประภาพร บัวประชุม ม.5/5 เลขที่ 22

มารยาทในการรับของและส่งของ

http://www.thaigoodview.com/node/200000

นางสาว พิมพ์นภา สีสุภา ม.5/5 เลขที่ 21 เรื่องมารยาทในการไหว้

http://www.thaigoodview.com/node/199994

 

นาย สารัช   สุดประเสริฐ ม.5/5 เลขที่ 9   เรื่องมารยาทการใช้ห้องน้ำ

http://www.thaigoodview.com/node/199988

นาย กรกต บุษยะกนิษฐ ม.5/5 เลขที่ 5  เรื่อง มารยาทการใฃ้ห้องสมุด

http://www.thaigoodview.com/node/199987

นาย  พีระพล  สุภาพจน์   ม.5/5  เลขที่ 11  เรื่อง มารยาทการกราบ

http://www.thaigoodview.com/node/199986

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์