หนังสือเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๑ ชุด สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เล่มที่ ๑ เรื่อง ข. ไข่ในเล้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะตั้งแต่เล็ก จะเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับการเป็นคนเก่ง ช่างคิด ช่างสังเกตอย่างเป็นระบบเมื่อเติบโตขึ้น

หนังสือเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์    ง่าย ๆ เหมาะสำหรับเด็ก และครูผู้สอนที่จะนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีทั้งหมด 10 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 เรื่อง  . ไข่ในเล้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนิดและรูปร่างลักษณะของไข่     สิ่งอื่น ๆ ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายไข่ และประโยชน์ของไข่ โดยแต่ละเล่มจะมีกิจกรรมเสริมทักษะตามความยากง่ายของเนื้อหา  ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์