ส่งงาน ม. 2/7 เทอม 2

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล /ชื่อเล่น: โปรดปราน หมั่นดี / ออกัส

 วัน/เดือน/ปีเกิด: 11/4/45

ที่ยู่: 358 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล เขต บางเขน แขวง ท่าแร้ง  กทม. 10220

เบอร์โทรศัพท์: 095-862-0337

บิดา: ศิลชัย หมั่นดี  อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัว  เบอร์โทรศัพท์: 081-618-8769

มารดา: พรรณนิภา หมั่นดี อาชีพ: แม่บ้าน เบอร์โทรศัพท์: 089-813-9379

 อาหารที่ชอบ: ขนม

เครื่องดื่ม: น้ำอัดลม

 ผลไม้: มะม่วง

 วิชาที่ชอบ: พละ

เพลง: All of me

 ดนตรี: กลองชุด

 ภาพยนตร์: spiderman

 กีฬา: แบตมินตัน

สถานที่ที่อยากไป: Viva polo , อากิฮาบาระ

 งานอดิเรก: เล่นเกม

คติประจำใจ: -

อนาคตที่อยากเป็น: นักบิน

 

ใบงานที่ 2 แบบฝึกหัดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เรื่อง ความหมายของการสื่อสารข้อมูล หน่วยการเรียนรุ้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชื่อ: ด.ญ. โปรดปราน หมั่นดี เลขที่ 50 ม.2/7

1. การสื่อสารข้อมูล หมายถึง และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

ตอบ หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ

        ประโยชน์คือ เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ้งกันและกัน 

2. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. ผู้ส่งข้อมูล 2. ผู้รับข้อมูล 3. สื่อกลาง 4. ข้อมูล 5. โปรโตคอล

3. พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

ตอบ แบ่งได้ 3 ยุค

4. รูปแบบของการสงสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ 3 ประเภท 1. การสื่อสารแบบทิศทางเดียวกัน 2. การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง

        3. การสื่อสารแบบสองทิศทาง

5.  อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

ตอบ 2 ลักษณะ 1. สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ  2. สื่อกลางประเภทไร้สาย

6. บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ  3 ชนิด 1. เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน

         2. เครือข่ายระดับเมือง 3. เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน

7. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ 1. การ์ดแลนหรือนิก 2. ฮับ 3. สวิตช์ฮับ 

8. บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

ตอบ แบ่งได้ 4 รูปแบบ

9. บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ 1. การใช้ข้อมูลร่วมกัน 2. การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย

        3. การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย  4. สำนักงานอัตโนมัติ

10. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ตอบ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคเป็นโปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยงเอกสารระหว่างกัน

 

 

ใบงานที่ 3


  เรื่อง  อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เครือข่ายคอมพิวเตอร์                   

ชื่อ   ด.ญ. โปรดปราน หมั่นดี    ชั้น   ม.2/7   เลขที่    50            

  คำชี้แจงค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วาดหรือนำภาพมาติดลงในแล้วตอบคำถาม

เราเตอร์ (ROUTER)

 

เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้เครือข่ายที่มีขนาดหรือมาตรฐานในการส่งข้อมูลต่างกัน สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้ เราเตอร์จะทำงานอยู่ชั้น Network หน้าที่ของเราเตอร์ก็คือ ปรับโปรโตคอล (Protocol) (โปรโตคอลเป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ที่ต่างกันให้สามารถสื่อสารกันได้

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์