มารยาทที่ควรปฏิบัติต่อผู้เป็นบุพการี

Laughingมารยาทที่ควรปฏิบัติต่อผู้เป็นบุพการีLaughing

1. ต้องเคารพรัก และเชื่อฟังพ่อแม่ในทุกกรณี ที่ท่านใช้และห้าม จะฝ่าฝืนมิได้โดยเด็ดขาด นอกจากในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งจะปฏิบัติตามพ่อแม่มิได้ ดังอัลกุรอานได้ระบุไว้ ความว่า " และหากท่านทั้งสองพยายามให้เจ้าถือภาคีต่อข้าฯ สิ่งที่เจ้าเห็นว่าไม่ตรงกับความจริง เจ้าก็ได้เชื่อฟังท่านทั้งสอง และจงอยู่กับท่านทั้งสองในโลกนี้ด้วยดี " บทลุกมาน   โองการที่ 15

อัลหะดิษได้ระบุไว้   ความว่า " การเชื่อฟังย่อมไม่ดีต่อสิ่งถูกต้อง ในเรื่องที่ฝ่าฝืนต่อพระบัญชาของของผู้สร้าง "

2. ต้องนอบน้อม ถ่อมตน และยกย่อง ให้เกียรติต่อพ่อแม่ในกรณ๊ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำ และแม้แต่ความรู้สึก ทางใจ โดยต้องไม่ตำหนิ ไม่ขึ้นเสียง ไม่เดินล้ำหน้า และ ต้องไม่เดินไปแห่งใด นอกจากจะได้รับความเห็นชอบ จากท่านทั้งสองเสียก่อน และยิ่งกว่านั้น ก็อย่าให้ภรรยาและลูกของเรา สร้างความลำบากใจให้แก่ท่านทั้งสอง ทั้งหมดนี้ รวมอยู่ในความหมายของอัลกุรอานที่ระบุไว้ ความว่า " เจ้าอย่าได้พูดกับท่านทั้งสอง ด้วยถ้อยคำที่แสดงถึงความไม่พอใจ"

3. ต้องหยิบยื่นความดีทั้งหลาย ให้แก่ท่านทั้งสอง ตามความสามารถที่มีอยู่ เช่น ให้อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาล ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และพลีชีวิตจิตใจ ต่อท่านทั้งสอง ดังอัลหะดิษที่ระบุไว้ ความว่า " ท่าน และ ทรัพย์สินของท่าน เป็นของพ่อของท่าน "

อัลกุรอานได้ระบุไว้   ความว่า " พวกเขาทั้งหลาย จะถามเจ้าถึงสิ่งที่พวกเขาจะบริจาค จงกล่าวว่า สิ่งที่ท่านทั้งหลายบริจาค ในส่วนที่เป็นความดี ก็จงบริจาคแก่บุพการี และผู้ใกล้ชิด " บท อัลบะก็เราะห์   โองการที่ 215

4. ต้องขอพร ขออภัยให้แก่ท่านทั้งสอง และยิ่งกว่านั้น ก็ให้ฟื้นฟูสมัยของท่าน ด้วยการให้เกียรติแก่ผู้เป็นเพื่อนของบิดา มารดา ดังอัลกุรอานระบุไว้  ความว่า " และจงกล่าวว่า พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงมีพระเมตตา แก่ท่านทั้งสอง เหมือนดั่งที่ท่านทั้งสอง ได้อภิบาลข้าพระองค์ มาแต่เยาว์วัย " บท อัลอิสรอฮฺ   โองการที่ 24

อัลหะดิษ ได้ระบุไว้  ความว่า " แท้จริง สิ่งที่ดีที่สุดจากความดีนั้น คือ การติดต่อสัมพันธ์ของผู้ชาย ที่มีต่อผู้เป็นที่รักของพ่อของเขา ภายหลังที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้ว " รายงานโดย มุสลิม

5. สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่นั้น มีขอบเขตอันจำกัด ใช่ว่าจะต้องปฏิบัติตามเสียในทุกกรณี ในส่วนที่เป็นความผิด เราจะทำตามพ่อแม่มิได้เด็ดขาด ดังกุรอานระบุไว้  ความว่า... " ท่านทั้งหลาย จงดำรงอยู่ด้วยความยุติธรรม เพื่อเป็นสัขขีพยานต่ออัลลอฮฺ แม้จะเป็นผลร้าย แก่ตัวของพวกท่าน หรือ บุพการีและหรือญาติผู้ใกล้ชิด " บท อันนิซาอฺ   โองการที่ 134

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์