มารยาทในการถ่ายรูป

 

 

        จรรยามารยาทในการถ่ายภาพ การที่จะเป็นช่างภาพที่ดีนอกจากจะต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพแล้วสิ่งสำคัญ ในการที่จะทำให้บุคคลอื่นชื่นชมยินดีก็คือการมีจรรยามารยาทที่ดีโดยที่จะต้องระลึกอยู่เสมอในขณะที่ทำการถ่ายภาพดังนี้

๑. ทำตนเองให้เป็นธรรมชาติที่สุดรบกวนบุคคลอื่นให้น้อยที่สุด ( เล็งภาพแล้ว-กดชัตเตอร์ให้ได้ภายใน เวลาไม่เกิน ๑๐ วินาที)

๒. อย่าถือกล้องจ้องหน้าผู้อื่นนานเกินไปเพราะจะเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก

๓. ในขณะถ่ายภาพไม่ต้องนับ ๑-๒-๓ ยกเว้นการถ่ายภาพในหมู่เพื่อนหรือญาติมิตร

๔. ถ้าต้องการถ่ายภาพซ้ำควรถ่ายซ้ำไม่เกิน๓ภาพ

๕. ให้ความเคารพต่อสถานที่และบุคคลในบางโอกาสเช่นไม่ควรถ่ายภาพบุคคลในขณะรับประทานอาหาร

๖. ควรเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ถ่ายบ้างโดยเฉพาะเมื่อยืนอยู่ข้างหน้าเมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วควรหลบมุมหรือ ก้มตาให้คนข้างหลังได้ถ่ายภาพโดยสะดวก

๗. หลีกเลี่ยงการบังมุมที่มีตากล้องท่านอื่นถ่ายอยู่

๘. แสดงความมีน้ำใจ เมื่อถ่ายเสร็จควรเปิดโอกาสให้ตากล้องท่านอื่นได้ถ่านที่มุมๆนั้นบ้าง

๙. กล่าวขอโทษและขอบคุณเมื่อมีโอกาส

๑๐. ถ่ายเครดิตถ้าเป็นไปได้ควรคุยกับตัวแบบเพื่อสร้างความคุ้นเคยแต่ถ้าแอบถ่ายแล้วแบบเกิดเห็นก็ควรยิ้มและขอบคุณ

๑๑. ถ่ายในงานควรให้priority กับตากล้องหลักหรือตากล้องของงาน

๑๒. ห้ามถ่ายสถานที่ประกาศหรือแจ้งว่าห้ามถ่าย

๑๓. ในบางสถานที่การเข้าไปถ่ายควรขออนุญาตเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ก่อน

๑๔. เวลาจะลุกขึ้นอาจมีคนมาถ่ายอยู่ใกล้ๆจึงควรมองไปในทิศทางที่เราจะไปก่อนหรือมองโดยรอบ เช็ค ไหล่ ซ้าย เช็คไหล่ขวา เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ การลุกขึ้นมาชนกันครับ

๑๕. ห้ามแตะตัวนางแบบ แต่ถ้าจำเป็นต้องโดนเพื่อจัดท่าควรขออนุญาตและขอโทษนางแบบก่อนเสมอ

๑๖. พูดกับนางแบบอย่างให้เกียรติและสุภาพ.

๑๗. การใช้แฟลชต้องระวังทิศทางของแสงแฟลชเพื่อไม่ให้ไปรบกวนหรือโดนตากล้องท่านอื่น

มารยาทในการถ่ายภาพ Portrait

๑. เพื่อเป็นการให้เกียรตินางแบบซึ่งเป็นสุภาพสตรี สมาชิกที่มาร่วมถ่ายภาพในทริปขอความกรุณา งดเว้น การถูกเนื้อต้องตัวนางแบบในทุก ๆ กรณี หากต้องการสั่งท่าโพสต์ ให้สมาชิกแสดงตัวอย่างท่าโพสต์ดังกล่าวใน ทิศทางที่ยืนหันหน้าไปในทางเดียวกันกับนางแบบ เพื่อให้นางแบบสามารถทำความเข้าใจท่าโพสต์นั้นได้โดยง่าย ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการที่จะจำกัดเสรีภาพในการคาดหวังท่าโพสต์ที่ตรงตามที่คิดไว้ เพราะนางแบบแต่ละ ท่านย่อมมีธรรมชาติในอิริยาบถที่ไม่เหมือนกัน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องวางท่าโพสต์ให้ถูกต้องตรงตามที่ช่างภาพ ต้องการทุกประการ 

๒. ข้อควรคำนึงสำหรับการเหนี่ยวรั้งนางแบบให้อยู่กับการกำกับของตนแต่เพียงผู้เดียว ในการออกทริปร่วมกันในหมู่บุคคลมากกว่า ๑ คน ย่อมจะมีความแตกต่างในมุมมอง ความคิด การกำหนดฉากหลังในแต่ละจุด ถ่ายภาพที่ทางทีมงานได้เลือกให้ อาจไม่เป็นที่ถูกใจช่างภาพได้ครบทุกท่าน ทำให้ช่างภาพบางท่านที่มีความรู้และ ประสบการณ์สูง อาจมีความต้องการที่จะเลือกหรือกำหนดจุดถ่ายภาพของท่านเอง ซึ่งก็สามารถทำได้ทางทีมงาน ได้ให้อิสระในการเลือกมุมมอง ฉากหลัง หรือพร็อพต่าง ๆ กับช่างภาพทุก ๆ ท่านอยู่แล้ว แต่การที่จะเลือกมุม ถ่ายภาพนั้น ช่างภาพควรได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกช่างภาพท่านอื่น ๆ ก่อน เพื่อมิให้เกิดความ ขัดแย้งขึ้นในกลุ่ม และเพื่อประโยชน์สูงสุดในเรื่องของเวลาในการถ่ายภาพที่มีอยู่อย่างจำกัด เมื่อช่างภาพได้โอกาส เลือกมุมหรือฉากหลังที่ตนเองต้องการแล้ว ก็สมควรที่จะถ่ายภาพร่วมกันโดยไม่เรียกสายตานางแบบ (eye contact) ไปที่ตนเองอย่างต่อเนื่องแต่เพียงผู้เดียว ควรที่จะให้นางแบบได้เฉลี่ยสายตาออกไปให้ช่างภาพท่านอื่น ๆ ได้ถ่ายภาพในมุมมองของท่านบ้าง เพื่อให้เพื่อน ๆ สมาชิกนักถ่ายภาพ สามารถร่วมแบ่งปันมุมมองไปพร้อม ๆ กัน ได้อย่างสมดุล เพราะจุดมุ่งหมายหลักของการออกทริปถ่ายภาพร่วมกัน คือการ แบ่งปันประสบการณ์ มุมมอง และ สร้างมิตรภาพในหมู่นักถ่ายภาพ หาใช่การออกมาแข่งขันล่าภาพเพื่อประกาศความสามารถแต่อย่างใด

๓. ความพยายามถ่ายภาพในมุมมองที่ไม่เหมาะสม การออกทริปถ่ายภาพร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งมีทั้ง สมาชิกเก่าและใหม่ปะปนกันนั้น ทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่าท่านใดมีวิจารญาณในการน าเสนอผลงานอย่างไร มี ความรับผิดชอบต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของนางแบบหรือไม่ ถือเป็นเรื่องที่ทางทีมงานมีความจำเป็นต้องทำการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในเบื้องต้น นางแบบที่มาร่วมทริปจะมีการสวมกางเกงขาสั้นหรือ supporter ไว้ ในกรณีที่เสื้อผ้าเป็นชุดกระโปรงสั้น แต่ทั้งนี้ยังคงต้องขอสงวนสิทธิ์ที่จะควบคุมมิให้มีการเล็งกล้องเพื่อถ่ายภาพใน มุมมองที่ไม่เหมาะสมไว้ต่อไป แม้ว่าหากคิดในแง่ศิลปะแล้ว ภาพบางภาพที่ได้ จะมีความน่าสนใจเพียงใดก็ตาม

๔. เอื้อเฟื้อต่อกันเลนส์สั้นเลนส์ยาว อุปกรณ์ในการถ่ายภาพของช่างภาพขึ้นกับความถนัดของแต่ละท่าน การถ่ายภาพร่วมกันเป็นหมู่คณะจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงอุปกรณ์หรือข้อจำกัดของเพื่อนสมาชิก ช่างภาพที่ใช้เลนส์ที่ มีช่วง focal length สั้น จำเป็นต้องยืนอยู่ในจุดถ่ายภาพที่ใกล้นางแบบมากกว่าซึ่งอาจจะไปบังมุมมองการ ถ่ายภาพของเพื่อนสมาชิกที่ใช้เลนส์ที่มีช่วง focal length ยาวกว่า ทางทีมงานจึงใคร่ขอความกรุณา ท่านที่มีเลนส์ ช่วงสั้นกว่า เมื่อทำการถ่ายภาพได้ตามที่ตนต้องการแล้ว ขอให้หลบหลีกให้กับเพื่อนสมาชิกที่ใช้เลนส์ช่วงยาวกว่า ด้วย เพื่อแบ่งปันช่วงเวลาในการบันทึกภาพร่วมกัน โดยการพูดคุยหรือให้สัญญาณผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ถ่ายภาพอย่างสมดุล

๕. ระมัดระวังการพูดจาต่อกันและต่อตัวนางแบบ การถ่ายภาพร่วมกันนั้น ย่อมต้องมีการพูดคุยกันบ้าง แซวกันบ้างเป็นธรรมดา เพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ในบางครั้งคำพูดจาหรือมุขที่ใช้แซวกันนั้นอาจไป กระทบกระทั่ง หรือกระทบกระเทือนจิตใจของเพื่อนสมาชิก หรือต่อตัวนางแบบโดยตรง ซึ่งย่อมส่งผลให้ บรรยากาศในการถ่ายภาพนั้นเสียไปได้โดยไม่จำเป็น ทางทีมงานของความร่วมมือจากท่านสมาชิกให้ช่วยกัน ระมัดระวังตรงจุดนี้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามการพูดจาหรือแซวกันนั้น ก็เป็นการยากต่อการควบคุม เพราะมักเกิดขึ้น จากความไม่ตั้งใจ (เจตนาบริสุทธิ์) เสียเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นหากสมาชิกท่านใดเกิดความไม่สบายใจ ในคำพูดหรือ การกระทำของเพื่อนสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งในกลุ่ม ขอความกรุณาท่านสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบ โดยเร็ว เพื่อระงับเหตุการณ์กระทบกระทั่งที่อาจเกิดขึ้นอีกจนเป็นปัญหาบานปลาย 

๖. การอะลุ่มอะล่วยตัดสินใจร่วมกัน บ่อยครั้งที่ในกลุ่มนักถ่ายภาพ ช่างภาพมีมุมมองที่แตกต่างกันในการ เลือกจุดถ่ายภาพ ฉากหลัง หรือพร็อพที่ใช้ประกอบการถ่ายภาพ ทางทีมงานของความร่วมมือร่วมใจในการที่จะอะลุ้มอะล่วยตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างสรรค์ภาพร่วมกัน ทีมงานขอสงวนสิทธิ ในการตัดสินใจเพื่อเลือกโลเกชั่นใด ๆ ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ โดยยึดความเห็นของเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

๗. การโพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสมลงอินเตอร์เน็ต สำหรับการถ่ายภาพในทริป ย่อมมีความเป็นไปได้ใน บางครั้ง ที่ช่างภาพอาจได้จังหวะถ่ายภาพโดยบังเอิญและได้ภาพที่ดูไม่เหมาะสม เช่น อิริยาบถของนางแบบที่กำลัง เผลอ ไม่น่าดู หรือออกไปในแนวล่อแหลมต่อสายตาของเยาวชน ทางทีมงานขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกใน การที่จะไม่นำภาพดังกล่าว ออกเผยแพร่ในทุก ๆ เว็บไซต์ ไม่เว้นแม้กระทั่งใน Blog ส่วนตัว ซึ่งปกติถือเป็นเรื่อง ส่วนบุคคล แต่ในการนี้อาจมีผลทำให้นางแบบได้รับความเสื่อมเสียซึ่งเกียรติ และชื่อเสียง ทางทีมงานไม่ขอ รับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำเช่นนี้ และพร้อมจะเป็นพยานเพื่อปกป้องเกียรติ และศักดิ์ศรีของผู้เสียหายทุกท่าน

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์