มารยาทในการสนทนา

 การสนทนา คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่สนใจร่วมกันความ คิดเห็นนั้นอาจจะเห็นพ้องต้องกัน คล้อยตามกันหรืออาจขัดแย้งกันก็ได้ การ สนทนาอาจจะมีบุคคลเพียงสองคนหรืออาจจะมีจำนวนเป็นกลุ่ม ซึ่งหากมีจำนวน มากขึ้นตามไปด้วย  เพราะแต่ละคนย่อมแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการของ กลุ่มเพื่อนฝูง


               

          มนุษยสัมพันธ์   หมายถึง  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การที่จะมี สัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่นได้นั้น ต้องเกิดจากความพึงพอใจ ความรักใคร่ ความศรัทธา และความจริงใจ ซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ควรตั้อยู่บน องค์ประกอบดังต่อไปนี้

      1. ต้องรู้จักเข้าใจตนเอง
     2. ต้องรู้ความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น
     3. ต้องสร้างแรงจูงใจ
     4. ต้องทราบถึงวิธีการเอาชนะและครองใจคนข้อควรปฏิบัติในการสนทนา
         การสนทนาอาจสร้างความพึงพอใจ หรือความไม่พอใจให้เกิด แก่คู่สนทนาดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการ ขัดแย้ง ผู้สนทนาจึงควร ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

      1.  อย่าทำตัวเป็นผู้รู้ไปทุกเรื่อง หรือถ่อมตนจนเหมือนคนโง่
     2.  อย่าแย้งพูดเพียงคนเดียว หรือฟังแต่เพียงอน่างเดียว
     3.  ละเว้นเรื่องส่วนตัว
     4.  ไม่ใช้วาจาเท็จ
     5.  ไม่ใช้วาจายุยงให้ผู้อื่นแตกร้าว
     6.  พูดชมเชยอย่างจริงใจ
     7.  ไม่ต้องบทการสนทนา
     8.  หลีกเลี่ยงวาจาหยาบคาย
     9.  ขอโทษเมื่อกล่าวผิดพลาด
     10. หลีกเลี่ยงการใช้เสียงที่ดังจนเกินไป
     11. อย่าบ่นถึงเคราะห์กรรม
     12. อย่านินทา
     13. อย่าบ่นไม่ชอบคนโน้นคนนี้
     14. อย่าตั้งใจโต้เถียงอย่างเอาชนะ
     15. ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นบุพการี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์