มารยาทการใช้โทรศัพท์มือถือ

มารยาทการใช้โทรศัพท์มือถือ

         โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยในการสื่อสารปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารติดตามเราไปทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการใช้โทรศัพท์บางเวลาบางสถาน   ที่ก็ไม่สมควศัพท์มืร ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดมารยาท การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างจริงจัง บางสถานที่มีป้ายห้ามการใช้ก็ยังถูกละเมิด โทรศัพท์ดังขึ้นระหว่างเรียนหนังสือ ระหว่างการ ประชุม ระหว่างการสนทนา พูดคุยกัน ซึ่งบางครั้งตักเตือนกันได้แต่บางกรณีก็ยากที่จะตักเตือน ต้องเรียกหาสามัญสำนึก ซึ่งปัจจุบันก็หายากขึ้น คู่มือที่ได้มากับเครื่องโทรศัพท์บอกสารพัดเกี่ยวกับรายละเอียดประสิทธิภาพของเครื่อง อุปกรณ์ การใช้งาน ส่วนเจ้าของเครือข่ายนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่บรรยายความคุ้มค่า ความเหมาะสมเข้ากันได้กับนิสัยการใช้โทรศัพท์ของแต่ละคน แต่ไม่มีที่ใดบอกมารยาทการใช้โทรศัพท์มือถือเลย ทั้งๆที่ในสังคมปัจจุบันเราเสียมารยาทเพราะการใช้โทรอถือกันเกือบจะตลอดเวลา.

          การใช้โทรศัพท์มือถือในที่ทำงาน

1. เกรงใจผู้อื่น ทำได้โดย

         -  ลดเสียงลงเมื่อใช้ในสถานที่ที่มีผู้คนต้องการความสงบ เช่น ลอบบี้โรงแรม ภัตตาคาร สามารถใช้ โหมด/รูปแบบต่าง ๆ ได้ตามที่เครื่อง     โทรศัพท์มีไว้ให้ เช่น การสั่นเตือน (manner mode ,super silent mode) การทำให้เสียงเบาลงได้ (earphone mic) 

         -  ถ้าใช้โทรศัพท์ในเมืองควรหลบเลี่ยงทางสัญจรไม่ให้กีดขวางทางผู้อื่น
         -  การใช้โทรศัพท์ระหว่างเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะ ต้องละเว้นเพราะเป็นการรบกวนผู้อื่นและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้อื่น ต้องละเว้น

2. ปิดเครื่องในกรณีต่อไปนี้

        -  ในโรงละคร โรงภาพยนตร์ หรือพิพิธภัณฑ์ ให้ปิดเครื่องแล้วใช้บริการฝากข้อความ ใช้โหมด สาธารณะ
        -  ปิดโทรศัพท์ในเครื่องบินโดยสารและโรงพยาบาล เพราะสัญญาณโทรศัพท์อาจรบกวนการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ ทำให้ผิดพลาดหรือเกิดอันตรายร้ายแรง ต้องเคารพกฎระเบียบนี้ การใช้ในเครื่องบินยังเป็นการ ละเมิดกฎหมายด้วย มีโอกาสถูกลงโทษ 

3. หยุดการใช้เมื่อขับขี่

       -  การใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ในกรณีที่ต้องรับให้ใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง (handfree) แล้วตอบว่าจะโทรกลับจากนั้นหาที่จอดรถเพื่อใช้โทรศัพท์

       -  ระหว่างขับรถให้ใช้โหมดสาธารณะโดยเข้าไปที่รูปรถ (drive mode) ผู้ที่โทรเข้ามาจะได้ยินเครื่องตอบรับแจ้งว่าขณะนี้คุณกำลังขับรถ หรืออยู่ในที่ที่ไม่สามารถ ใช้โทรศัพท์ มือถือได้ กรุณาโทรมาใหม่ภายหลัง นอกจากนี้หากสมัครบริการรับฝาก ข้อความ ตามกฎหมาย หากใช้ โทรศัพท์ขณะขับขี่จะถูกจับและปรับไม่เกิน 50,000 เยน (ราว 16,000 บาท)

4. ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์มีกล้อง
       -  การบันทึกภาพแม้จะทำเพื่อความสนุกสนาน บันเทิง แม้ไม่มีเจตนาร้ายก็ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์ และ
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล พึงระวังอาจถูกฟ้องร้องได้

5. ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่ออยู่ใกล้เครื่องมือทางการแพทย์

       -  มีข้อกำหนดในการประชุมคลื่นเพื่อสิ่งแวดล้อมว่า ให้ปิดโทรศัพท์ในโรงพยาบาลบริเวณที่กำหนดให้ปิดโทรศัพท์ นอกจากในห้องที่บำบัดรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์แล้ว บริเวณที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมเครื่องมือก็ต้องปิดโทรศัพท์เลย เพราะการตั้งโหมดอื่นยังมีโอกาสส่งคลื่นได้ ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ เข้าห้องผ่าตัดหรือ ห้อง ICU เป็นต้น เราควรทำตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกห้องผู้ป่วยบริเวณลอบบี้หรือทางเดิน เพราะบริเวณใกล้เคียงอาจมีการใช้เครื่องมือแพทย์ก็ควรปิดโทรศัพท์ ในกรณีนอกโรงพยาบาล เมื่ออยู่ในที่ชุมชน เช่น บนรถไฟ อาจมีผู้ใช้เครื่อง pacemaker เพื่อช่วยการทำงานของหัวใจอยู่ ดังนั้นควรปิดเครื่องเพราะคลื่นจาก โทรศัพท์จะไปรบกวนการทำงานของ เครื่อง ทำให้เกิดอันตราย โทรศัพท์มือถือที่มีกำลังต่ำกว่า 1 วัตต์ ต้องอยู่ห่างจากเครื่องระยะ 22 เซนติเมตรขึ้นไป 

  

                                                                มารยาทการรับโทรศัพท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์