มารยาทในการเข้าเขตพระราชฐาน

พระราชฐาน คือ อาณาบริเวณที่จัดสร้างที่ประทับประจำหรือไม่ประทับเป็นการประจำของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี ทั้งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
สถานที่ดังกล่าวพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงสร้างสมไว้เป็นศรีสง่าของชาติ เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งมวล แม้ชาวต่างประเทศก็แสดงความชื่นชมในเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทย สมควรที่เราชาวไทยจะต้องช่วยกันธำรงรักษาไว้ให้เป็นเกียรติ เป็นศรีแก่ประเทศชาติต่อไป


พระราชวังสนามจันทร์
(พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์) 

ตามระเบียบการเข้าไปในเขตพระราชฐาน ไม่ว่าจะเข้าไปชมเพื่อการศึกษาหาความรู้ เข้าไปติดต่อราชการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จะต้องติดต่อขออนุญาตล่วงหน้าต่อเลขาธิการพระราชวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักพระราชวัง รวมทั้งมารยาทในการเข้าเขตพระราชฐาน ซึ่งพอประมวลได้ดังต่อไปนี้
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามแบบธรรมเนียมที่ดีงาม
2. สำรวมกิริยามารยาท พูดจาสุภาพ
3. เชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อความ ประกาศ หรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
4. ไม่ส่งเสียงดังในขณะชมสถานที่ หรือส่งเสียงรบกวนการอธิบายของผู้นำชม
5. ในกรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม ควรติดตามกลุ่มให้ทัน เพราะถ้าคลาดกลุ่มไปแล้วอาจเกิดความยุ่งยากขึ้นได้
6. งดเว้นการขีดเขียน และสลักลงในผนัง เสาหรือส่วนต่างๆ ของสถานที่หรือทำลายทรัพย์สินใดๆ โดยเด็ดขาด
7. สิ่งของต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ในเขตพระราชฐานเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ ควรระมัดระวังไม่จับต้อง หรือหยิบฉวยเมื่อเข้าชม เพื่อช่วยอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป
8. ไม่พกพาอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมาย 
9. ไม่ดื่มสุรามึนเมา อันจะเป็นเหตุให้แสดงกิริยาอาการไม่เรียบร้อยในสถานที่ควรเคารพ
10. ไม่นอนตามสนามหญ้า ม้านั่ง หรือสถานที่ต่างๆ ในเขตพระราชฐาน


พระตำหนักมารีราชรัตนบัลลังก์

11. ไม่ทิ้งขยะ หรือเศษอาหารเกลื่นกลาด พึงทิ้งในภาชนะตามที่จัดให้
12. ไม่ถ่ายภาพในเขตหวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต
13. ปฏิบัติตามระเบียบการจราจรในเขตพระราชฐานโดยเคร่งครัด
14. รักษาเวลาตามระเบียบข้อบังคับ
15. เมื่อใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วพึงรักษาความสะอาดทุกครั้ง
16. ไม่นำสินค้า อาหาร เครื่องดื่มเข้าไปขายหรือรับประทานโดยไม่ได้รับอนุญาต
17. ไม่นำสิ่งพิมพ์ แผ่นภาพ หรือเอกสารใดๆ เข้าไปจำหน่ายหรือแจกโดยไม่ได้รับ
อนุญาติ
18. ไม่นำบุคคลต่อไปนี้เข้าในเขตพระราชฐาน / คนวิกลจริต, ขอทาน, คนทุพพลภาพที่ไม่มีผู้อภิบาล, คนเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
19. งดเว้นการกระทำที่ไม่สมควร หรือไม่เหมาะสม เช่น ขึ้นไปนั่งบนพระแท่น พระเก้าอี้ หรือขอบพระบัญชร ไม่เกาะ โยก หรือยืนค้ำพระแท่นอันเป็นการแสดงว่าขาดคารวะ
20. เมื่ออยู่เบื้องหน้าพระราชบัลลังค์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร หรือพระแท่นที่ประทับหรือพระบรมฉายาลักษณ์ ควรทำความเคารพตามวัฒนธรรมไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 105 คน กำลังออนไลน์