มารยาทในสถานที่ราชการ

Coolมารยาทในสถานที่ราชการCool

สถานที่ราชการเป็นที่ๆใว้สำหรับทำงานทางประเทศ หรืออาจจะเป็นสถานที่ทำงาน ที่ควรมีมารยาทในการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็น การเข้าไปติดต่องาน

หรือการเข้าทำงานในที่ราชาร ล้วนแล้วต้องรักษามารยาธทั้งนั้น 

ถานที่ราชการ ได้แก่ ที่ทำการของทางราชการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการเขตหรืออำเภอ และสถานที่อื่นที่นับเนื่องในราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของทางราชการ เช่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
สถานที่เหล่านี้เป็นที่ทำงานของข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานนั้นๆ ย่อมมีประชาชนไปติดต่ออยู่เสมอ ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงควรรักษามารยาทและปฏิบัติดังต่อไปนี้

 

Laughing มารยาทของผู้ปฏิบัติงานLaughing

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ทำงานตรงเวลาและเต็มเวลา
3. ไม่ทำงานส่วนตัวในเวลาปฏิบัติราชการ รวมทั้งไม่ชวนผู้อื่นสนทนาในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน
4. ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย หรือไม่สนใจเมื่อมีผู้มาติดต่องาน
5. ช่วยกันรักษาความสะอาด ประหยัด และรักษาทรัพยสินทางราชการรวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้หรือ
ไปเป็นของส่วนตัว
6. พูดจาสุภาพ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่หยอกล้อเล่นหัวกันเกินควร
7. ไม่แสดงกิริยา ข่มขู่หรือพูดจาดูหมิ่น เหยียดหยามผู้มาติดต่องาน
8. ให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรม และให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อในราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
โดยไม่ชักช้า
9. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของข้าราชการโดยอนุโลม

 

 

 

 

 

 

Kissมารยาทของผู้มารติดต่องานในสถานที่ราชการ ควรมีมารยาทดังนี้Kiss
1. แต่งการสุภาพเรียบร้อย
2. พูดจาสุภาพ ไม่ส่งเสียงดัง
3. ไม่พร่าเวลาของทางราชการด้วยการชวนสนทนาหรือพูดธุรกิจส่วนตัวนานเกินควร
4. ไม่ถืออภิสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สมควรเพื่อลัดขั้นตอนแห่งการติดต่อตามลำดับก่อนหลัง
5. ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทำความสกปรกรกรุงรัง ช่วยกันประหยัดและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์