การรับของจากพระสงฆ์

รูปสวย น่ารัก glitter emoticon www.yenta4.comการรับของจากพระสงฆ์รูปสวย น่ารัก glitter emoticon www.yenta4.com

                รูปสวย น่ารัก glitter emoticon www.yenta4.com  ตามตำรับตำราศาสนพิธีได้อธิบายในเรื่องการรับของจากพระสงฆ์ไว้ว่า เมื่อพระสงฆ์ยืนอยู่หรือนั่งในที่สูง ให้ผู้รับเดินเข้าไปด้วยกิริยาอาการสำรวม เมื่อได้ระยะพอเหมาะ ให้ยืนตรง น้อมตัวลงไหว้ และยื่นมือทั้งสองเข้าไปรับพร้อมกับน้อมตัวลงเล็กน้อย แต่สำหรับหญิงให้แบมือทั้งสองชิดกันคอยรองรับสิ่งของที่ท่านจะปล่อยลงในมือให้ เมื่อรับสิ่งของแล้วถ้าสิ่งของเล็ก นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับสิ่งของในมือ ถ้าสิ่งของที่รับนั้นใหญ่หรือหนักก็ไม่ต้องไหว้ รับแล้วค่อยหันตัวกลับเดินไปได้ หากพระสงฆ์นั่งเก้าอี้ให้ผู้รับเดินเข้าไปด้วยอาการสำรวม เมื่อเข้าไปในระยะพอเหมาะให้ยืนตรงแล้วนั่งคุกเข่าข้างซ้ายชันเข่าขวา น้อมตัวลงยกมือไหว้ แล้วยื่นมือทั้งสองออกไปรับของเช่นกัน เมื่อรับของแล้วถ้าของนั้นเล็กก็น้อมตัวลงไหว้พร้อมกับของนั้นอยู่ในมือ ถ้าเป็นของใหญ่หรือหนัก นิยมวางของนั้นไว้ข้างตัวด้านซ้ายมือ น้อมตัวลงไหว้แล้วยกของนั้นด้วยมือทั้งสองประคองขึ้น ลุกขึ้นยืนหันหน้ากลับเดินไปได้ หรือหากพระสงฆ์นั่งกับพื้นให้เดินไปด้วยกิริยาสำรวม เมื่อใกล้อาสนะที่พระสงฆ์นั่งอยู่พอสมควร นั่งคุกเข่าลงแล้ว เดินเข่าหรือคลานเข้าไปจนได้ระยะรับของแล้วนั่งคุกเข่าสำหรับชาย หรือนั่งพับเพียบสำหรับหญิงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 หนแล้วยื่นมือทั้งสองไปรับของแบบที่กล่าวมาแล้ว เมื่อรับของแล้ว นิยมวางของนั้นไว้ข้างตัวด้านขวามือกราบ 3 หนแล้วหยิบของนั้นด้วยมือทั้งสองประคองเดินเข่าถอยหลังไปจนห่างพอสมควรแล้วลุกขึ้นยืนหันเดินกลับได้

                   รูปสวย น่ารัก glitter emoticon www.yenta4.com การรับของจากพระสงฆ์ด้วยมือทั้งสองนั้น เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งต่อพระสงฆ์ ท่านผู้ที่มอบสิ่งของให้ สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งของที่ท่านมอบให้นั้นมีความล้ำค่ายิ่งสมควรแก่การทนุถนอมประคับประคองมิให้ตกหล่นเสียหาย และยังเป็นระเบียบสวยงามไม่สะดุดติดขัดในการเคลื่อนไหวอากัปกิริยาจากท่าประนมมือไหว้ไปสู่การแบมือทั้งสองยื่นออกไปรับของ รูปสวย น่ารัก glitter emoticon www.yenta4.com

 

รูปสวย น่ารัก glitter emoticon www.yenta4.comการรับของจากพระสงฆ์ ชายและหญิงปฏิบัติดังนี้คือ ก่อนรับของให้เข้าไปใกล้ในระยะพอสมควร แล้วแสดงความเคารพจะกราบหรือไหว้สุดแต่กาละ ของเบา ชายยื่นมือขวารับ ของหนัก ยื่นสองมือรับแล้วถอยกลับ ส่วนหญิง พระจะวางของไว้ตรงหน้า ของเบาให้เอื้อมมือขวาไปหยิบด้วยอาการนอบน้อม สำรวม ของหนักให้ยกทั้งสองมือแล้วถอยกลับรูปสวย น่ารัก glitter emoticon www.yenta4.com

 

 รูปสวย น่ารัก glitter emoticon www.yenta4.comรูปสวย น่ารัก glitter emoticon www.yenta4.com

 

นางสาวจันทกานติ์ รัมพณีนิล ม.5/8 เลขที่ 11

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์