มารยาทในการพูด นางสาว ฐิติมา เนียมรัตน์ ม.5/5 เลขที่27

มารยาทในการสนทนา

       คำพูดของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ รู้จักเวลา แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ

1.มารยาทในการพูดกับบบุคคล 

1.1 เรื่องที่จะพูดควรเป็นเรื่องที่ทั้ง2ฝ่ายมีความสนใจและพอใจร่วมกัน

1.2 ไม่ควรพูดเรื่องของตนเองมากเกินไป

1.3 พุดตรงประเด็นอาจออกนอกเรื่องบ้างพอผ่อนคลาย

1.4เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่บังคับให้ผู้อื่นเชื่อหรือคิดเหมือนตน

2.มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ

2.1แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมแก่โอกาสและสถานที่

2.2มาถึงสถานที่พูดให้ตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย

2.3 ก่อนพูดควรแสดงความเคารพต่อผู้ฟังตามธรรมเนียม

2.4 ไม่แสดงกิริยาอาการอันไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ประชุม

2.5 ใช้คำพูดที่ให้เกียรติแก่ผู้ฟังเสมอ

2.6ไม่พูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลในที่ประชุม

2.7ไม่พูดหยาบคายหรือตลกจนเกินไป

2.8พูดให้ดังให้ยินโดยทั่วกันและไม่พูดเกินเวลาที่กำหนด

     การสื่อสารด้วยการพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดกับคนเพียคนเดียวหรือพูดกับคนจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พูดจะต้องมีมาทรยาทถ้าละเลยต่อมารยาทในการพูดแล้วอาจทำให้การพูดประสบความล้มเหลว  หรือไม่ประสบความสำเร็จในการพูดก้ได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์