มารยาทในการอ่าน

มารยาทในการอ่าน

คำว่า มารยาท หมายถึง กิริยา วาจาที่เรียบร้อย หรือการกระทำที่ดีงาม ดังนั้น

ผู้อ่านที่ดีจะต้องมีมารยาทที่ดีในการอ่าน ดังต่อไปนี้

๑. ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น

๒. ไม่เล่นกันในขณะอ่านหนังสือ

๓. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วควรเก็บหนังสือไว้ที่เดิม

๔. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของผู้อื่น

๕. ไม่ขีดเขียนทำลายหนังสือที่เป็นสมบัติของส่วนรวม

๖. ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านในขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่

 

การสร้างนิสัยรักการอ่าน

การที่บุคคลหนื่งบุคคลใดจะมีนิสัยรักการอ่านได้จะต้องได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่

เด็ก ๆ แต่ก็มิใช่ว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะไม่สามารถสร้างนิสัยรักการอ่านได้ ซึ่งทั้งนี้และ

ทั้งนั้น จะต้องเข้าใจว่าการที่จะสร้างนิสัยให้เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านนั้นจะต้องเริ่มจาก

๑. อ่านหนังสือที่ตนเองชอบ

๒. การอ่านจะต้องมีสมาธิเพื่อจิตใจความของเรื่องที่อ่านได้

๓. เริ่มอ่านจากเรื่องสั้นๆ ก่อนไปสู่เรื่องยาว ๆ

๔. การอ่านควรมีสมุดจดบันทึก เพื่อจดจำข้อความที่ไพเราะ มีคติสอนใจ

๕. การอ่านจะต้องอ่านหนังสือได้ทุกประเภท และหยิบอ่านทุกครั้งเมื่อมีโอกาสหรือ

มี เวลาว่าง

๖. การอ่านอาจจะซื้ออ่านเองหรือขอยืมจากเพื่อน ห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์