มารยาทในการใช้ห้องสมุด

ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดโรงเรียน

        ระเบียบในการใช้ห้องสมุดโรงเรียน  คือ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของห้องสมุดโรงเรียน แต่ละแห่งอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษจากห้องสมุดตามสถานหนักหรือเบา
        มารยาทในการใช้ห้องสมุดโรงเรียน คือ การใช้ห้องสมุดโรงเรียนด้วยกิริยามารยาท ที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะหาก ไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางสังคมด้วยการถูกรังเกียจจากผู้มาใช้บริการด้วยกัน 
        ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการทางวิชาการของโรงเรียน  เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ   มีทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงกำหนดระเบียบการใช้ห้องสมุดของโรงเรียน  ดังนี้

        ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุดโรงเรียนบางกะปิ
       
 1.  เวลาทำการ   วันที่เปิดเรียน  เวลา  07.00  น. – 17.00  น.
        2.  ระเบียบการยืม
             2.1  ใช้บัตรประจำตัวของผู้เรียนในการยืมหนังสือ (ไม่อนุญาตให้ยืม โดยไม่มีบัตรประจำตัวของผู้เรียน)
             2.2  ผู้เรียนสามารถยืมหนังสือที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้   ยกเว้นหนังสืออ้างอิง ที่มีฉบับเดียวหรือเป็นหนังสือหายาก 
             2.3  ผู้เรียนยืมหนังสือได้ครั้งละ  5  เล่ม  ต่อ  7  วัน   แต่ต้องเป็นหนังสือที่ไม่ซ้ำกัน
        3.  ความรับผิดชอบของผู้ยืม
             3.1  ต้องปฏิบัติตามระเบียบการยืม
             3.2  ดูแลหนังสือให้อยู่ในสภาพเดิมทุกประการ
             3.3  ส่งหนังสือตามกำหนดเวลา  ถ้าไม่ส่งตามกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับ วันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม
             3.4  ถ้าทำหนังสือชำรุดต้องชดใช้ตามที่เห็นสมควร
             3.5  ถ้าทำหนังสือหายต้องชดใช้หนังสือ  หรือเงินค่าหนังสือเป็น  2  เท่าของราคาหนังสือ
        4.  การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด
             4.1  ฉีก  ตัด  หรือขโมยหนังสือ
             4.2  นำบัตรของตนไปให้ผู้อื่นใช้  หรือนำบัตรผู้อื่นมาใช้จะตัดสิทธิ์การใช้ทั้งคู่
             4.3  ค้างส่งหนังสือ  หรือค้างชำระค่าปรับ
        5.  มารยาทในการใช้ห้องสมุด
             5.1  ฝากถุง  กระเป๋า  หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของห้องสมุดไว้ที่ห้องบริการรับฝากกระเป๋า  ส่วนรองเท้าให้หิ้วติดตัวเข้าไปในห้องสมุดวางไว้ข้างตัว
             5.2  แต่งกายสุภาพ   ไม่นำอาหาร  ของขบเคี้ยว  เครื่องดื่มเข้าห้องสมุด  และไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น  หรือตามชั้นหนังสือ  ตามซอกมุมของชั้นหนังสือ
             5.3  ไม่ส่งเสียงดัง  รบกวนผู้อื่น
             5.4  เมื่อใช้เก้าอี้แล้วให้ยกเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย มิให้เกิดเสียงดังในการเคลื่อนย้ายเก้าอี้ ไปจากที่เดิม
             5.5  อ่านหนังสือแล้วนำไปเก็บไว้ในรถเข็นที่ห้องสมุดจัดไว้ ส่วนวารสารและ หนังสือพิมพ์ให้เก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย 
             5.6  ไม่ขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในหนังสือ  บัตรกำหนดส่ง สันหนังสือ หรือวัสดุ  ครุภัณฑ์ของห้องสมุดทุกชนิด  ได้แก่  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี้  ฝาผนัง  ฯลฯ
             5.7  หากพบหนังสือชำรุดหรือถูกตัดฉีก  ให้แจ้งบรรณารักษ์ทราบพร้อมทั้งนำหนังสือเล่มนั้น ๆ ส่งมอบบรรณารักษ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์