มารยาทในการแต่งกาย นางสาวอิสริยา บุญโยทก ม.5/5 เลขที่25

มารยาทในการแต่งกาย

การแต่งกาย หมายถึง การแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับทุกอย่างตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า การแต่งการของคนไทยนั้น มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของการแต่งกาย 

          การแต่งกายที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น เพราะการแต่งกายที่ดีนั้นเป็นสิ่งแรกที่สร้างความพอใจ ความสนใจ ความเชื่อถือ ความศรัทธาและความไว้วางใจ

ความสำคัญของการแต่งกาย มีดังนี้

1.ช่วยบ่งบอกถึงอุปนิสัยของผู้แต่ง

2.ช่วยบอกถึงระดับการศึกษา

3.ช่วยบอกถึงฐานะความเป็นอยู่

4.ช่วยบอกถึงเชื้อชาติและวัฒนธรรมประจำชาติ

หลักสำคัญของการแต่งกาย

1.ถูกต้องตามกาลเทศะ

2.มีความสะอาด

3.มีความสุภาพเรียบร้อย

4.มีความเหมาะสมกับวัย

5.มีความเหมาะสมกับรูปร่าง

6.มีความเหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่

7.มีความประหยัด

วิวัฒนาการการแต่งกายของหญิงไทย 

          วิวัฒนาการของเครื่องแต่งกายโบราณจนถึงปัจจุบันของไทย มีทั้งการนำเอาวัฒนธรรมของต่างชาติตะวันตกมาประยุกต์ เพื่อเป็นสากลมากขึ้น และยังสวมได้เหมาะกับสภาพอากาศและการใช่งาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์