มารยาทไทยการสนทนากับพระสงฆ์-น.ส.กาญจนา มีสิทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 20

การสนทนากับพระสงฆ์ควรปฏิบัติอย่างไร
 
การสนทนากับพระสงฆ์
วิธีปฏิบัติขณะสนทนากับพระสงฆ์

วิธีปฏิบัติขณะสนทนากับพระสงฆ์

    - ถ้าพระภิกษุสงฆ์รูปนั้น  เป็นพระเถระผู้ใหญ่  นิยมประณมมือพูดกับท่าน  ทุกครั้งที่กราบเรียนท่าน  และรับคำพูดของท่าน

    - ขณะสนทนาอยู่กับพระสงฆ์นั้น  ไม่นิยมพูดล้อเล่นกับท่านไม่นิยมพูดคำหยาบโลนกับท่าน  ไม่นิยมนำเอาเรื่องส่วนตัวไปเล่าให้ท่านฟัง  ไม่นิยมแสดงอาการยกตนตีเสมอท่านคล้ายเพื่อนเล่น  หรือยกตนสูงกว่าท่าน

    - เฉพาะสตรีเพศทั้งหมด  แม้จะเป็นญาติกับพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นก็ตาม  ไม่นิยมสนทนากับพระภิกษุสองต่อสองทั้งภายในห้องและภายนอกห้อง  ทั้งในที่ลับตาและในที่ลับหู  เพราะผิดพระวินัยพุทธบัญญัติ

    - เมื่อเสร็จธุรกิจแล้ว  นิยมรีบลาท่านกลับ  ไม่ควรสนทนาอยู่นานเกินควร  เพราะเป็นการรบกวนเวลาของท่าน

    - เมื่อจะลาท่านกลับ  นิยมนั่งคุกเข่า (ตามเพศ) กราบท่านด้วยเบญจางคประดิษฐ์  3  ครั้ง  แล้วเดินเข่าออกไป

ระเบียบปฏิบัติการใช้คำพูดกับพระสงฆ์ต่างชั้น

การใช้คำทูลสมเด็จพระสังฆราช

    คำแทนตัวพระองค์ท่าน ว่า “ฝ่าพระบาท” หรือ “ฝ่าบาท”
    คำแทนตัวผู้พูด (ชาย) ว่า “เกล้ากระหม่อม” หรือ “กระหม่อม”
    คำแทนตัวผู้พูด (หญิง) ว่า “กระหม่อมฉัน” หรือ “หม่อมฉัน”
    คำรับพระดำรัส (ชาย) ว่า “พ่ะย่ะค่ะ”  หรือ  “กระหม่อม”
    คำรับพระดำรัส (หญิง) ว่า “เพคะ”

การใช้คำพูดกับสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะชั้นราชขึ้นไป

    คำแทนตัวท่าน ว่า “พระเดชพระคุณ” หรือ ใต้เท้า”
    คำแทนตัวผู้พูด (ชาย) ว่า “เกล้ากระผม” หรือ “เกล้า ฯ”
    คำแทนตัวผู้พูด  (หญิง) ว่า “ดิฉัน”  หรือ “อีฉัน”
    คำรับคำพูด  (ชาย) ว่า “ขอรับกระผม” หรือ “กระผม” หรือ “ครับผม”
    คำรับคำพูด  (หญิง) ว่า “เจ้าค่ะ”

การใช้คำพูดกับพระราชาคณะชั้นสามัญลงมา

- พระราชาคณะใช้คำแทนตัวท่านว่า  “ท่านเจ้าคุณ”  หรือ  “ท่าน”
- พระครูสัญญาบัตรและพระครูฐานานุกรม  ใช้คำแทนตัวท่านว่า  “ท่านพระครู”  หรือ  “ท่าน”
- พระเปรียญ  ใช้คำแทนตัวท่านว่า  “ท่านมหา”  หรือ  “ท่าน”
- พระอันดับธรรมดา  ใช้คำแทนตัวท่านว่า  “พระคุณเจ้า”  หรือ  “ท่าน”
- พระผู้เฒ่า  ใช้คำแทนตัวท่านว่า  “หลวงพ่อ”  หรือ  “หลวงปู่”
- ถ้าพระสงฆ์นั้นเป็นญาติกับผู้พูด  นิยมใช้คำพูดแทนตัวท่านตามฐานะที่เป็นญาติกัน  เช่น  ใช้คำแทนตัวท่านว่า  “หลวงปู  หลวงตา  หลวงพ่อ  หลวงลุง  หลวงอา  หลวงน้า  หลวงพี่ “  เป็นต้น
 
คำแทนตัวผู้พูด (ชาย)      ว่า “กระผม” หรือ  “ผม”
คำแทนตัวผู้พูด (หญิง)     ว่า “ดิฉัน” หรือ  “อีฉัน”
คำรับผู้พูด        (ชาย)      ว่า “ครับ”
คำรับผู้พูด        (หญิง)    ว่า “เจ้าค่ะ” หรือ “ค่ะ”

การใช้คำพูดกับพระธรรมดาสามัญทั่วไป

    - ถ้าผู้พูดไม่รู้จักกับพระภิกษุสงฆ์รูปนั้น  ไม่ทราบว่าท่านมีสมณศักดิ์ชั้นไหน  นิยมใช้คำพูดสามัญเป็นกลางๆ ดังนี้

    คำแทนตัวพระภิกษุสงฆ์รูปนั้น     ว่า  “พระคุณเจ้า”  หรือ  “พระคุณท่าน”  หรือ  “ท่าน”
    คำแทนตัวผู้พูด  (ชาย)              ว่า  “กระผม”         หรือ  “ผม”
    คำแทนตัวผู้พูด  (หญิง)             ว่า  “ดิฉัน”           หรือ  “อีฉัน”   หรือ  “ฉัน”
    คำรับคำพูด       (ชาย)              ว่า  “ครับ”

    คำรับคำพูด       (หญิง)             ว่า  “เจ้าค่ะ”         หรือ  “ค่ะ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์