มารยาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มารยาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธี

1. ห้ามนำสิ่งของทุกชนิดรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในพิธีเด็ดขาด เช่น โทรศัพท์มือถือ และกล้อง
2. ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง หรือลูกกวาด หรือของขบเคี้ยวทุกชนิด และห้ามนาสิ่งของใส่ใน Hood ของชุดครุย
3. ควรสารวมกิริยามารยาทในขณะอยู่ในพิธี ไม่พูดคุย หรือหัวเราะเมื่อมีการผิดพลาด พยายามนั่งตัวตรงและสารวจเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย ห้ามลุกเข้าออกจากที่นั่งโดยไม่จาเป็น
4. มาถึงยังบริเวณพิธีให้ตรงเวลา และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
5. มหาวิทยาลัยไม่มีบริการรับฝากของ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือบัณฑิตอย่านาของมีค่าเข้ามาในงานพิธี
6. หากปริญญาบัตรเกิดการสลับสับเปลี่ยน ขอให้บัณฑิตอยู่ในความสงบ-เปลี่ยนกลับหลังพิธีเสร็จสิ้น

 

ข้อตกลงก่อนวันพิธีประทานปริญญาบัตร

1. บัณฑิตที่ขาดซ้อมย่อย หรือซ้อมใหญ่ จะไม่ได้เข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร
2. การเข้าซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ นักศึกษาควรรักษามารยาท ตั้งใจและปฏิบัติให้เข้าใจทุกขั้นตอนตลอดจนรักษาเวลาตามที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ระหว่างเดินแถวห้ามบัณฑิตที่มาสายแทรกแถวโดยเด็ดขาด
3. บัณฑิตควรตรวจสอบกาหนดการต่างๆ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และควรนัดหมายให้ผู้ปกครองหรือญาติมารับ หรือกาหนดจุดนัดพบ ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธี เนื่องจากจะไม่สามารถนากุญแจรถ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ติดตัวเข้าไปในพิธีได้
4. บัณฑิตควรดูแลสุขภาพอย่างดี พักผ่อนอย่างเต็มที่และรับประทานอาหารตามเวลาที่กาหนด
5. ในวันพิธีประทานปริญญาบัตรนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้าหลังจากที่เดินแถวเข้าที่นั่งแล้ว
6. จัดเตรียมเสื้อครุย โดยแขวนไว้ให้เรียบร้อย เตรียมเข็มกลัดเพื่อกลัดเสื้อครุย
7. งดการประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับทุกชนิด กล่าวคือ ไม่สวมสร้อย แหวน นาฬิกา สายรัดข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ หรือสิ่งอื่นใดบนข้อมือ ไม่ใส่ต่างหู ไม่ติดเข็มกลัด ไม่ติดช่อดอกไม้บนเสื้อครุย ไม่สวมแว่นกันแดดหรือแว่นดา (สวมแว่นสายตาได้) และขอความกรุณางดใช้น้าหอม
8. การไว้เล็บ ให้บัณฑิตตัดเล็บให้สั้นและไม่ทาสีเล็บ ไม่อนุญาตให้ใส่คอนแทคเลนส์แบบ big eye ที่ทาให้สีตาผิดธรรมชาติ ยกเว้นสีดาและสีน้าตาลเข้ม
9. ในวันซ้อมใหญ่ไม่อนุญาตให้พกสิ่งของใด ๆ เข้าไป ยกเว้น กุญแจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือกุญแจห้องพัก และธนบัตรที่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง ส่วนวันพิธีประทานปริญญาบัตรนั้น ไม่อนุญาตให้พกสิ่งของทุกชนิดเข้าไปในบริเวณพิธี อนุญาตเฉพาะการพกธนบัตร และให้ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง กระโปรง หรือเสื้อ

 

        ** หมายเหตุ **

1. บัณฑิตต้องตรงเวลา
2. ไม่รับฝากของใด ๆ ทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์