มารยาทในการประชุมและที่ประชุม

''มารยาทในการประชุม''

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มารยาทในที่ประชุม / / เมื่อเราได้มีการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับกลุ่มชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันใน สถาบันการศึกษา ในองค์กร สมาคม สโมสร ฯลฯ ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างกลุ่มคนหลายคนแล้ว ย่อม ต้องมีการประชุม เพื่อกําหนดนัดให้ทุกคนที่ทํางานร่วมกันมาพูดคุยกัน เพื่อให้การดําเนินงานใด ๆ มีความ ประสานสอดคล้อง หรืออาจจะเป็นการประชุมเพื่อขอข้อสรุปข้อชี้แนะ ขอความคิดเห็นเพื่อนําไปปฏิบัติงานใด ๆ ต่อไป ปัญหาในการประชุมที่พบเห็นกันบ่อย ๆ ได้แก่ 1. บางคนเป็นกรรมการอยู่หลายแห่ง วันหนึ่ง ๆ ไม่ต้องทําอะไร นั่งประชุมที่นั้นบ้าง ที่นี้บ้าง เสียทั้ง งานส่วนตัวและเสียทั้งส่วนรวม บางทีไม่มีเวลาอ่านหัวข้อประชุมด้วยซ้ําไป 2. บางคนมีงานมาก จึงต้องส่งผู้แทนไปประชุมแทน เกิดผลเสีย คือ ไม่ได้ความคิดเห็นจากกรรมการ ส่วนคนไปประชุมแทนก็ไม่กล้าตัดสินใจในบางเรื่อง 3. ในที่ประชุม กรรมการบางคนพูดมากเกินไป โดยมีความอยากเด่น หรือแสดงว่าตนฉลาดเฉียบ แหลมเพียงคนเดียว บางคนก็พูดน้อยหรือไม่พูดเลย ได้แต่ยกมือลงมติไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ อันเป็น คุณประโยชน์แก่การประชุมเลย 4. ความถือชั้นวรรณะในคณะกรรมการ ประธานมักเป็นผู้มีทรัพย์มาก และกรรมการอื่นๆ ก็เกรงใจ มติต่างๆ มักเอนเอียงไปตามความเห็นของประธาน ซึ่งอาจถูกบ้างผิดบ้าง ถ้ารองประธานทําหน้าที่แทน กรรมการก็มักจะมาประชุมน้อย 5. กรณีที่มีเบี้ยประชุม หรือมีสิทธิพิเศษบางประการ ก็มักจะมีการวิ่งเต้นหาเสียงสนับสนุนทําให้ได้ กรรมการที่ไม่เหมาะสมแก่งาน ส่วนคนที่มีความสามารถ แต่ขาดปัจจัยในการวิ่งเต้นก็เลยพลาดโอกาส องค์การนั้นจึงเจริญยาก 

การประชุมที่ไม่ได้ผล   1. ผู้จัดให้มีการประชุมมุ่งผลประโยชน์มากเกินไป จนลืมนึกถึงขีดความสามารถของกรรมการหรือผู้ เข้าประชุม เช่น ประชุมขอบริจาคเงิน 2. ผู้จัดให้มีการประชุมขาดความรู้หรือความรอบคอบในลักษณะและทัศคติของผู้เข้าประชุม เช่น อาชีพ เพศ อายุการศึกษา ทัศนคติฯลฯ 3. การประชุมนั้นมีแต่บรรยาย ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็น 4. ประธานที่ประชุม ขาดความรู้และประสบการณ์ในหน้าที่ของประธาน เช่น ควบคุมการประชุม ไม่ได้กรรมการไม่มีระเบียบ ประธานขาดข้อสรุป บางทีประธานไม่ฟังเสียงมติประธานลงมติเสียเอง

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์