มารยาทในการใช้ห้องสมุด

มารยาทในการใช้ห้องสมุด 

ห้องสมุดแต่ละแห่งจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ผู้ใช้บริการจึงควรคำนึงถึงมารยาทและมีคุณธรรมดังนี้
    1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
    2. ถอดรองเท้าและวางกระเป๋าไว้ที่ชั้นฝากกระเป๋า
    3. ไม่เล่น พูดคุยส่งเสียงดัง หรือวิ่งเล่นรบกวนสมาธิคนอื่น 
    4. ไม่นำอาหาร ขนม น้ำดื่ม เข้ามารับประทานภายในห้องสมุด
    5. ไม่นั่งโยกเก้าอี้ และเมื่อลุกจากเก้าอี้ควรสอดเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะ
    6. ไม่ลักขโมย ฉีก ตัด โยน ทำลายหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ เพื่อยืดอายุ การใช้งานให้นานขึ้น
    7. เมื่อใช้หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ใดเสร็จแล้ว ควรนำไปเก็บที่เดิมเช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ ส่วนหนังสือหากไม่แน่ใจว่าจะเก็บเข้าที่ได้ถูกต้อง ควรนำไปวางไว้ที่รถเข็นที่จัดไว้ให้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะได้นำไปเก็บเข้าที่ได้ถูกต้อง 
    8. ไม่นำโทรศัพท์มือถือมาใช้ในห้องสมุด
    9. ช่วยกันปกป้อง ดูแล รักษาสมบัติของส่วนรวม 
    10.ไม่นำหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ ออกจากห้องสมุดโดยมิได้รับอนุญาต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์