ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 2


เรื่อง ความหมายของการสื่อสารข้อมูล    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ชื่อ ด.ญ. กนกพร หวดสันเทียะ ชั้น  ม.2/6  เลขที่ 29


1.การสื่อสารข้อมูล หมายถึง  และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล


 ตอบ หมายถึงกระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ เพื่อให้ผู้ส่งกับผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน


2.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง


 ตอบ 1.ผู้ส่งข้อมูล 2.ผู้รับข้อมูล 3.สื่อกลาง 4.ข้อมูล 5.โปรโตคอล


3.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค


 ตอบ 3 ยุค


4.รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง


 ตอบ 3 ประเภท 1.การสื่อสารแบบทิศทางเดียว 2.การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง 3.การสื่อสารแบบสองทิศทาง


5.อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง


 ตอบ 3 ลักษณะ 1.สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ 2.สื่อกลางประเภทไร้สาย


6.บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง


 ตอบ 3 ชนิด 1.เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน 2.เครือข่ายระดับเมือง 3.เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน


7.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้


 ตอบ 1.การ์ดแลนหรือนิก 2.ฮับ 3.สวิตช์ฮับ 4.เราเตอร์ 5.โมเด็ม 6.บริดจ์ 7.เกตเวย์


8.บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ


 ตอบ 4 รูปแบบ


9.บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้กี่รูปแบบ


 ตอบ 4 รูปแบบ


10.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล


 ตอบ โปรแกรมบราวเซอร์เนสเคป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์