Direct Speech - Indirect Speech หรือReported Speech

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

2. หลักการเปลี่ยนจาก Direct Speech เป็น Indirect Speech หรือ Reported Request and Command (ขอร้องและคำสั่ง)
ขั้นตอนการเปลี่ยน
(1) ใช้กริยานำ คือ tell/told (บอก), order/ordered (สั่ง), ask/asked (ขอร้อง), command/commanded (สั่ง)
(2) ใช้ (not) to เป็นตัวเชื่อม
(3) ถ้า Direct Speech ไม่มีกรรม (object) ให้เติมกรรมลงไปใน Indirect Speech หรือ Reported Speech ด้วย
(4) ถ้ามีคำว่า Please ให้ตัดออก

3. หลักการเปลี่ยนจาก Direct Speech เป็น Indirect หรือ Indirect Speech หรือ Reported Questions (คำถาม)
ขั้นตอนการเปลี่ยน
(1) ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย (Yes/No Questions) เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech หรือ Reported Speech ให้
ใช้กริยานำ ใช้ if หรือ whether เป็นตัวเชื่อม มีความหมายว่า "ใช่หรือไม่" (จะใช้คำใดก็ได้) และเรียงคำในประโยคให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า
(2) ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Question words (Wh- Questions) เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech หรือ Reported Speech ให้ ใช้กริยานำ คือ ask/asked (ถามว่า),inquire/inquired (ถามว่า),wonder/wondered (สงสัยว่า, อยากรู้ว่า),want to know/wanted to know (อยากรู้ว่า) ใช้ Question words เป็นตัวเชื่อม และเรียงคำในประโยคให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า

 

เมื่อจะนำคำพูดของใครไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง อาจมีวิธีพูดได้ 2 วิธี คือ
1. โดยยกคำพูดจริง ๆ ของผู้พูดไปเล่าให้ฟังทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนแปลง เรียกว่า Direct Speech เช่น
John said, "I like Mathematics."
ข้อความว่า "I like Mathematics" เป็น Direct Speech
2. โดยดัดแปลงเป็นคำพูดของผู้เล่าเอง เรียกว่า Indirect Speech หรือ Reported Speech เช่น
John said (that) he liked Mathematics.
ข้อความว่า "he liked Mathematics" ดัดแปลงมาจากคำพูดของ John ที่พูดว่า "I like Mathematics"
ดังนั้นข้อความนี้จึงเป็น Indirect Speech หรือ Reported Speech

คำกริยาที่ใช้กับ Indirect Speech หรือ Reported Speech เรียกว่า กริยานำ (Reporting Verbs หรือ Introducing Verbs) เช่น
1. say (said) พูดว่า
2. know (knew)  รู้ว่า
3. hope (hoped)  หวังว่า
4. think (thought)  คิดว่า

ตัวอย่าง

(1) John said, "I like Mathematics."
(2) John said (that) he liked Mathematics.
คำกริยา said ในประโยค (1) เรียกว่า กริยานำ (Reporting Verb หรือ Introducing Verb)
ข้อความว่า (that) he liked Mathematics ในประโยค (2) เรียกว่า คำเล่า (Indirect Speech หรือ Reported Speech)

Indirect Speech หรือ Reported Speech มี 3 แบบใหญ่ ๆ คือ
1. Indirect Speech หรือ Reported Statement (บอกเล่าและปฏิเสธ)
2. Indirect Speech หรือ Reported Request and Command (ขอร้องและคำสั่ง)
3. Indirect Speech หรือ Reported Questions (คำถาม)
ซึ่งมีวิธีการเปลี่ยนจาก Direct Speech เป็น Indirect Speech หรือ Reported Speech ที่แตกต่างกันดังนี้

1. Indirect Speech แบบ Indirect Statement
มีวิธีการเปลี่ยนจาก Direct Speech เป็น Indirect Speech หรือ Reported Speech ดังนี้
(1) ตัดเครื่องหมาย comma (,) ออก
(2) จะเติม that หลัง Reporting Verbs หรือไม่ก็ได้
(3) ตัดเครื่องหมายคำพูด (Quotation mark) ออก
(4) เปลี่ยนสรรพนามในคำพูดให้เข้ากับผู้พูด

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด
รูปภาพของ blm20154

ชอบเรื่องนี้มากค่ะแต่ กว่าจะเข้าใจก็นานเอาการ

ขอบคุณมากเลยนะค่ะ :)

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

Best Price Sony KDL40v5100 LCD HDTV.

Best Price Sony KDL32L5000 LCD HDTV.

Best Price Garmin 885T GPS.

Best Price Nuvi 885T GPS.

Best Price Nuvi 785T GPS.

Best Price Nuvi 775T GPS.

Best Price Garmin 1350 GPS.

Best Price Garmin 1200 GPS.

Best Price Garmin 1250 GPS.

Best Price Garmin 1260T GPS.

Best Price Nuvi 755T GPS.

Best Price Garmin 760 GPS.

Best Price Garmin 1390T GPS.

Best Price Nuvi 1200 GPS.

Best Price Nuvi 1390T GPS.

Best Price Nuvi 1250 GPS.

Best Price Nuvi 1260T GPS.

Best Price Garmin 1370T GPS.

thank so much

ขอบพระคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ที่ได้กรุณาอธิบายไว้โดยละเอียดนะคะ
หนูได้ใช้บทความนี้สำหรับทำรายงานส่งอาจารย์ผู้สอนเป็นคะแนนเก็บ
นอกจากนี้ก็ยังเป็นความรู้ประดับสมองน้อย ๆ ของหนูด้วยค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์