เอชพีประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ


          เอชพีขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษและรักการท่องเที่ยว ส่งเรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เที่ยวไทยสนุกกว่าที่คิด” ชิงรางวัลแพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย 5 รางวัล มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ส่งผลงานภายใน 31 พ.ค.52

          การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ 
          -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–ม. 3) 
          -มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6)

          เงื่อนไขการประกวด
          -ส่งเรียงความภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เที่ยวไทยสนุกกว่าที่คิด” 
          -เรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน และต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากเรียงความของผู้อื่น 
          -ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรียงความที่เขียน 
          -พิมพ์ลงใน Microsoft Word และบันทึกในรูปแบบ *.doc , *.docx, *.pdf ความยาวในการเขียนเรียงความ 
          -พิมพ์โดยใช้ตัวอักษร Time News Roman ขนาด 12 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 
          -นักเรียนหนึ่งคนจะส่งผลการมากกว่า 1 ฉบับก็ได้ 
          -ถือเอาผลงานที่ส่งภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น 
          -ผลงานของนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดในการนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ 
          -การตัดสินชี้ขาดโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยึดเสียงส่วนใหญ่และคำตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

          เนื้อหา และรูปแบบในการนำเสนอ 
          -การใช้ถ้อยคำ และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง 
          -ความสอดคล้องกับหัวข้อ

          รางวัล
          เยาวชนที่ชนะเลิศในแต่ละระดับจะได้รับแพคเกจทัวร์ไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย รวม 5 รางวัล 
          -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 รางวัล  
          -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 รางวัล 
          รางวัลที่ 1 ประกอบไปด้วย
          -หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง 1 หลักสูตร 
          -ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ประเทศออสเตรเลีย 2 ที่นั่ง 
          -แพคเกจทัวร์ประเทศออสเตรเลีย 5 วัน 4 คืน


          สมัครทางออนไลน์ โดยกรอกใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เรียงความผ่านทาง เว็บไซต์ www.yourcompanion.in.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ 10 มิถุนายน 2552

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์