งานครั้งที่ 2 ม.5/2

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/2

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

ประเพณีสู่ขวัญข้าว


http://www.thaigoodview.com/node/202064


นายนิธิ ศรีไพบูลย์ เลขที่ 2 ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/202030

ประเพณีเสนเฮือน

น.ส.ธรรญชนก  กลิ่นกล่อม ม.5/2 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/202002

นางสาววริศรา  ภูละมุล  เลขที่  10

ประเพณรีแข่งตีโพน

น.ส.ญาณิชศา  ชี้แจง ม.5/2 เลขที่ 16

Embarassedhttp://www.thaigoodview.com/node/201974Embarassed

ประเพณีโกนผมไฟ

นางสาวสุนิสา   รุณทรัพย์  ม.5/2 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/201957

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

http://www.thaigoodview.com/node/201955

นาย นพดล   นุชนาท  ม.5/2  เลขที่ 5

นางสาวเพ็ญพิสุทธิื  สนมะเริง  ม.5/2 เลขที่ 13 

ประเพณีตักบาตรนำ้ผึ้ง

http://www.thaigoodview.com/node/202102

นางสาว ดาริณี พรหมบุตร เลขที่ 17 ม5/2

http://www.thaigoodview.com/node/201927

ประเพณีตักบาตรเทโว


http://www.thaigoodview.com/node/201830


นางสาวแสงทิพย์  หล่อสิทธิวงศ์ ม.5/2 เลขที่ 24

ประเพณีแข่งเรือหน้าพระที่นั่ง

http://www.thaigoodview.com/node/201794

น.ส. เป็นปลื้ม เตชะโต ม.5/2 เลขที่ 34

ประเพณีปักธงชัย
http://www.thaigoodview.com/node/201784
น.ส.สนิทพิมพ์ ปี่ทอง ม.5/2 เลขที่14

ประเพณีตีไก่

น.ส.จิณห์นิภา อยู่พูน ม.5/2 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/201770

 

ประเพณีชิงเปรต 

นางสาวนภัสวรรณ อินทร์จันทร์ ม.5/2 เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/201692

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

นางสาว กุลรัตน์  กีรติวิบูลย์   ม.5/2  เลขที่  38

http://www.thaigoodview.com/node/201673

น.ส. ภาวรินทร์  แซ่จึง ม5/2 เลขที่ 20

ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์  

http://www.thaigoodview.com/node/201136

http://www.thaigoodview.com/node/201597

ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม

นางสาวสุภาพร  คำตา ม.5/2 เลขที่31

http://www.thaigoodview.com/node/201571

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

นางสาวกรกนก คำแก้ว ม.5/2 เลขที่ 37

รูปภาพของ nbr11767

นางสาววิสาธิต    อิทธิชลันธร  ม.5/2    เลขที่ 21

เรื่อง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

http://www.thaigoodview.com/node/201564

 

ประเพณีทอดกฐิน


http://www.thaigoodview.com/node/201543


นางสาวอัจฉริยา เหมรา เลขที่ 25 ม.5/2

ประเพณีรับบัว

http://www.thaigoodview.com/node/201537

นางสาวนพวรรณ  จงคำนึง  ม.5/2  เลขที่19

ประเพณีการทำขวัญข้าว

http://www.thaigoodview.com/node/201529

น.ส.จิดาภา  อยู่พูน  ม.5/2  เลขที่ 28

 

 

ประเพณีการทำขวัญข้าว

http://www.thaigoodview.com/node/201529

น.ส.จิดาภา  อยู่พูน  ม.5/2  เลขที่ 28

 

 

ประเพณีวิ่งควาย

http://www.thaigoodview.com/node/201520

น.ส.สุดารัตน์  เจริญชัยชนะ  ม.5/2 เลขที่ 22

 

ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระ ๑๐๘

http://www.thaigoodview.com/node/201513

นางสาวชนัติกาญจ  ป้องปัดพาล   เลขที่ 15 ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/201496


ประเพณีสารทเดือนสิบ


นางสาว จิตวดี พึ่งเสือ ม.5/2 เลขที่ 29

ประเพณีอัฐมีบูชา

http://www.thaigoodview.com/node/201495

น.ส. สุดารัตน์ คุ้มสมบัติ ม.5/2 เลขที่ 36

ประเพณีอัฐมีบูชา

http://www.thaigoodview.com/node/201495

น.ส. สุดารัตน์ คุ้มสมบัติ ม.5/2 เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/201456

นาย วีระชัย ราโช ม5/2 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/201456

นาย วีระชัย ราโช ม5/2 เลขที่ 4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์