งานครั้งที่ 2 ม.5/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/3

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นายศุภวัทน์ บุญส่ง ม.5/3 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/201871

รูปภาพของ chitsanupong

http://www.thaigoodview.com/node/202725

นาย ชิษณุพงศ์ ปราชญ์ส่งเสริม

-

กัลย์สุดา วัดอ้ม เลขที่29 5/3

http://www.thaigoodview.com/node/202235

          ประเพณีผ้าขึ้นธาตุ 

          หมายถึง การนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนา ชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธานำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลา แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ ผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เรียกว่า “ผ้าพระบฎ” (หรือ พระบต) นิยมใช้สีขาว สีเหลือง สีแดง สำหรับผ้าสีขาวนิยมเขียนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ เสด็จออกบรรพชา ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช แก่นแท้อยู่ที่การบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด โดยใช้องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นตัวแทน

         ตามตำนานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุมีว่า ในสมัยที่พระเจ้าสามพี่น้อง คือ พระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระเจ้าจันทรภาณุ และพระเจ้าพงษาสุระ กำลังดำเนินการสมโภชพระบรมธาตุอยู่นั้น คลื่นได้ซัดผ้าแถบยาวชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีลายเขียนเรื่องราวพุทธประวัติ (เรียกว่า พระบฎ หรือ พระบต) ขึ้นที่ชายหาดปากพนัง จึงนำผ้าผืนนั้นไปถวายพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระองค์จึงรับสั่งให้ซักจนสะอาด แต่ลายเขียนพุทธประวัติก็ไม่ลบเลือนยังคงสมบูรณ์ดีทุกประการ จึงรับสั่งให้ประกาศหาเจ้าของ ได้ความว่าชาวพุทธกลุ่มหนึ่ง จะเดินทางไปลังกา เพื่อนำพระบฎไปถวายเป็นพุทธบูชาพระทันตธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้ว แต่เรือถูกมรสุมซัดแตกที่ชายฝั่งเมืองนครมีรอดชีวิต 10 คน ส่วนพระบฏถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งปากพนัง พระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงพิจารณาเห็นว่าควรจะนำขึ้นไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ เจ้าของพระบฎที่รอดชีวิตก็ยินดีด้วย จึงโปรดให้ชาวเมืองนครจัดเครื่องประโคมแห่แหนผ้าห่มโอบฐานพระบรมธาตุเจดีย์ จึงเป็นประเพณีประจำเมืองนครสืบมาจนทุกวันนี้

        ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีการแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 คือ วันวิสาขบูชา เรียกว่า “แห่พระบฎขึ้นธาตุ” มีการเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้มีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 คือ วันมาฆบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่มีโอกาสกระทำพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาได้มีโอกาสแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชาตามศรัทธาด้วย ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของเมืองนครจึงมีปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันเพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) และในวันเพ็ญเดือน 6 (วันวิสาขบูชา) สืบมาจนทุกวันนี้

        เดิมการแห่ผ้าขึ้นธาตุกระทำกันโดยพร้อมเพรียงเป็นขบวนที่เอิกเกริกเพียงขบวนเดียว ต่อมา ประชาชนมาจากหลายทิศหลายทาง แต่ละคนต่างเตรียมผ้ามาเองทำให้การแห่ผ้าขึ้นธาตุไม่พร้อมเพรียงเป็นขบวนเดียวกัน เพราะใครจะแห่ผ้าขึ้นธาตุในเวลาใดก็ได้ตามสะดวกตลอดทั้งวัน เมื่อขบวนแห่มาถึงวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ก็แห่ทักษิณาวัตรรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ 3 รอบ แล้วนำผ้าเข้าสู่วิหารม้า ซึ่งมีบันไดขึ้นสู่ลานภายในกำแพงแก้วล้อมฐานพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อนำผ้าขึ้นห่มโอบฐานพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด

 ั      น.ส.เปรมกมล ถาวรภักดี เลขที่ 34 

      แหล่งอ้งอางอิง  https://th.wikipedia.org/wiki

 

นางสาวชุลีกร มาลัยทอง เลขที่ 30 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/202152

 

นาย เสกสรร อุมาบำรุง เลขที่8 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/202063

นาย จิรวรรธ สมานวรศักดิ์ ม.5/3 เลขที่ 10

เรื่อง ประเพณีเสนเฮือน

http://www.thaigoodview.com/node/202042

นาย ณัฐชนนท์ แก้วพวง ม.5/3 เลขที่3 

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

http://www.thaigoodview.com/node/201989

รูปภาพของ Nichaporn Muangkhot

นางสาวณิชาพร เมืองโคตร ม.5/3 เลขที่28

http://www.thaigoodview.com/node/201965

น.ส.พิชญ์สินี จุ้ยเกตุ ม.5/3  เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/201963

http://www.thaigoodview.com/node/201854

ประเพณียี่เป็ง

นางสาวจันทิมา วันทา เลขที่ 38 ม.5/3

 

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

นายวศิน เสริมสัมพันธ์ ชั้น 5/3 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/201839

 

รูปภาพของ ณัฏฐธิดา อินธิเดช

ประเพณีรับบัว

ณัฏฐธิดา อินธิเดช  ม.5/3   เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/201731

รูปภาพของ ณัฏฐธิดา อินธิเดช

ประเพณีรับบัว

ณัฏฐธิดา อินธิเดช  ม.5/3   เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/201731

 

ประเพณีผีตาโขน

นางสาว วันวิสา  มาอินทร์  ม.5/3  เลขที่  21 

http://www.thaigoodview.com/node/201610

นาย ณัฐวัฏ ศิริรัตน์ ม. 5/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/201550

นายธีรวัฒน์ ถูกดี เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/201507

น.ส.ศศธร  แพนพา ม.5/3 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/201504

น.ส.มนัสชยา คนึงเพียร ม.5/3 เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/201493

 

นาย กฤษณพงศ์ บรรเลง ชั้น  ม. 5/3 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/201487

นายยศพล นาคะประเสริฐ ม5/3 เลขที่14 งานชิ้นที่2

http://www.thaigoodview.com/node/201471

รูปภาพของ ooporkamonwan

นางสาวกมลวรรณ นันทศาล ม.5/3 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/201466

นายขจรศักดิ์  จันบัวลา ม.5/3 เลขที่่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/201396

นางสาวธัญพิชชา  ชูประดิษฐ ม.5/3 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/201393

นางสาวอัจฉริยา คำประวัติ ม.5/3 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/201222

นายธนภัทร ตั้งธนกรกิจ ม.5/3 เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/201196

นาย ชัยภัทร สร้อยทอง เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/201195

รูปภาพของ rapeepat chaleekul

นาย รพีพัฒน์ ชาลีกุล ม.5/3 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/201178

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์