งานครั้งที่ 2 ม.5/4

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/4

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

http://www.thaigoodview.com/node/205115

นางสาวฟ้า มูลสิติ ม.5/4 เลขที่27

http://www.thaigoodview.com/node/205113

นายพพัสสรร สกุณี ม.5/4 เลขที่1

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

รูปภาพของ Mr.Jirawat Phromthong

 

นาย จิรวัฒน์  พรหมทอง  ม.5/4    เลขที่ 19

ประเพณี ไหลเรือไฟ  ครับ

www.thaigoodview.com/node/202188

พิธีขึ้นบ้านใหม่

นาย ทศพร ศรีสังข์ ม.5/4 เลขที่ 7 

 

http://www.thaigoodview.com/node/202144

ประเพณีสงกรานต์

นาย ชัยพฤกษ์ฺ จู๋กระจ่าง ม.5/4 เลขที่ 22 

http://www.thaigoodview.com/node/202140

ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง

http://www.thaigoodview.com/node/202071

นาย รัชชานนท์  จิตรากร  ม.5/4  เลขที่ 18

ประเพณีชักพระ

http://www.thaigoodview.com/node/201985

นาย วาริน  สุคันธเมศ เลขที่4

 

 

ประเพณีแรกนาขวัญ

http://www.thaigoodview.com/node/201980

นาย ณัฐนนท์   ขันประมาณ ม.5/4 เลขที่ 23

 

 

 

 

 

ประเพณีบวชนาค

 

นายชราวุธ  พิมมะสร ม. 5/4 เลขที่ 16

 

http://www.thaigoodview.com/node/20194

ประเพณีบวชนาค

 

นายชราวุธ  พิมมะสร ม. 5/4 เลขที่ 16

 

http://www.thaigoodview.com/node/20194

ประเพณีเดินเต่า

นายนัทธพงศ์ เปี่ยมสุขสัมพันธ์ ม.5/4 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/201961

ประเพณีวิ่งควาย
http://www.thaigoodview.com/node/201942
นายวงศธร วงษ์สุเทพ ม.5/4 เลขที่ 9

ประเพณีชักพระ

นาย อภิสิทธิ์ พรหมราช ม.5/4 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/201940

ประเพณีแข่งขันตีโพน

นาย พรพล    เมืองเรืองวิทย์  เลขที่24   ม.5/4

http://www.thaigoodview.com/node/201914

ประเพณีโยนบัว

นาย สัจจะ สุขใจ ม.5/4 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/201911

http://www.thaigoodview.com/node/201898

ประเพณีชิงเปรต

นางสาวชมพูนุท   พวงพี่ ม.5/4 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/201894

ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

นายจิรพัฒ์  ฟักน้อย  เลขที่12

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

นาย จิรายุ  แก้วหนองคูณ  เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/201875

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
นายหฤษฎ์ ไพรสันต์ ม.5/4 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/201865

ประเณีแห่นางแมว 

นายธีระวัฒน์  ดินขาว ม.5/4 เลขที่ 8 

http://www.thaigoodview.com/node/201866

รูปภาพของ nbr11829

Laughing ประเพณีบุญบั้งไฟ Laughing

นายธนวัฒน์  ธนิกสุนันนิธิมา  ม.5/4  เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/201724

 

รูปภาพของ nunonty

Laughingประเพณีตักบาตรดอกไม้Laughing

นาย นนทคุณ จิระประพันธ์   ม.5/4   เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/201522

ประเพณียี่เป็ง

นางสาว ธารทิพย์ จัดนอก เลขที่29  ม.5/4

http://www.thaigoodview.com/node/201596

ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง  จังหวัดแพร่
 
นาย ณัฐพงษ์  เวทายันต์  ม.5/4  เลขที่20
 
http://www.thaigoodview.com/node/201595

  ประเพณีผีตาโขน

นางสาว ณัฎฐณิชา การินตา ม.5/4 เลขที่ 28

http://thaigoodview.com/node/201563


ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี

นางสาว วรพรรณ นรานันท์ภิรมย์ ม.5/4 เลขที่ 25

http://thaigoodview.com/node/201560

นาย ดนุชา   เพ็งรัศมี   ม. 5/4   เลขที่ 3

ประเพณีลอยกระทง

http://www.thaigoodview.com/node/201551

รูปภาพของ naicaroy

ตานก๋วยสลาก 

นาย อภิสิทธิ์ เขตต์ชีวะ ม.5/4 เลขที่ 10 

http://www.thaigoodview.com/node/201524

 

ประเพณีตักบาตรเทโว

นาย กฤติพงษ์  ดวงศรี  ม.5/4 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/201521

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์