งานครั้งที่ 2 ม.5/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/7

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

น.ส. อังศุวีร์ บุณยะเสน เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/205080

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นางสาว วรินธร วงศประเสิรฐผล ม.5/7 เลขที่ 22 (ประเพณีทานสลากภัต หรือกิ๋นสลาก)

http://www.thaigoodview.com/node/202249

 

นางสาว วรินธร วงศประเสิรฐผล ม.5/7 เลขที่ 22 (ประเพณีทานสลากภัต หรือกิ๋นสลาก)

http://www.thaigoodview.com/node/202249

 

นาย ธนยศ  รวยรื่น  เลขที่ 2  ประเพณี บายศรสู่ขวัญ

http://www.thaigoodview.com/node/202012

 

น.ส. กัลทิมา จ่ายเพ็ง ม.5/7 เลขที่11 (ประเพณี แหล่ส่างลอง)

http://www.thaigoodview.com/node/201714

 

น.ส.ศรสวรรค์  ภัทรศิริพันธ์ ม.5/7 เลขที่ 19( ประเพณีปอยส่างลอง)

http://www.thaigoodview.com/node/201698

นายเนติพงค์ ขุนทอง ม.5/6 เลขที่ 12
(ประเพณีงานศพ)

http://www.thaigoodview.com/node/201697

น.ส.อภิชญา ชัยมุงคุณ ม.5/7 เลขที่15 (ประเพณีทำบุญบ้าน)

http://www.thaigoodview.com/node/201695

 

รูปภาพของ nbr11958

น.ส. รุ่งนภา  ชัยลิ้นฟ้า ม.5/7 เลขที่ 21  * ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ*

http://www.thaigoodview.com/node/201602

 

นายธนบดี ภิญโญ เลขที่1 

http://www.thaigoodview.com/node/201561

รูปภาพของ Pucharnon Visut

http://www.thaigoodview.com/node/201500

นาย ภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6 (งานครั้งที่2) ประเพณีทอดกฐิน

น.ส. พิมพ์มาดา มงคลฤกษ์ ม.5/7 เลขที่ 17 ประเพณีวิ่งควาย 

http://www.thaigoodview.com/node/201498

นางสาว ศิริรัตน์ เอี่ยมละออ  ม.5/7  เลขที่23 ( ประเพณีแห่นางแมว )

http://www.thaigoodview.com/node/201418

นาย นันทิพัฒน์ นามกา ชั้น ม.5/7 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/201362

นางสาวจันทร์จิรา กิ่มเพชร ม.5/7 เลขที่ 16

ประเพณีวันสงกรานต์

http://www.thaigoodview.com/node/201344

นายวิษณุ พัชรธร เลขที่4    ประเพณีไหลเรือไฟ

http://www.thaigoodview.com/node/201311

น.ส.เกศินี จาดเมือง ม.5/7 เลขที่ 13

ประเพณีสวดกลางบ้าน - ภาคใต้

http://www.thaigoodview.com/node/201278

http://www.thaigoodview.com/node/201269

 

นางสาว กาญจนา มีสิทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 20

นางสาววิลาวัลย์ จันทร์เพชร เลขที่ 14  ม.5/7 ประเพณีลอยกระทง

http://www.thaigoodview.com/node/201265

 

http://www.thaigoodview.com/node/201251

โดย นาย ภานรินทร์ ดาศรี ชั้น ม.5/7 เลขที่ 5

ส่งงานครั้งที่ 2 เรื่อง ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย เรื่อง การทำบุญตักบาตร

http://www.thaigoodview.com/node/201249

นายธนกฤต โสตถิปิณฑะ ม.5/7 เลขที่ 7 <ส่งงานครั้งที่ 2 > เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไทย <วันสงกรานต์>  

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์