งานครั้งที่ 2 ม.5/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/8

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

 

http://www.thaigoodview.com/node/205079

นางสาวพิชญา ไชยสลี เลขที่23

ประเพณีรำผีฟ้า

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/205024

ประเพณีชักพระ

นายศุภชัย จำปา เลขที่ 3

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

ประเพณีชักพระ

นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิมณีกุล ม.5/8 เลขที่ 14

 

http://www.thaigoodview.com/node/202210

นาย ณบวร สมิตินันทน์  ม5/8   เลขที่ 5      ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

http://www.thaigoodview.com/blog/122834

 

 

นายศักย์ศรณ์ จันทร์โฉมศรี ชั้น ม.5/8 เลขที่ 4

ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

http://www.thaigoodview.com/node/202171

เรื่อง ประเพณีสรงน้ำพระ

นางสาวนัชพร ตาหงส์ ม.5/8 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/202167

เรื่อง ประเพณีลอยเรือ

นางสาวมิรา เพชรศรีงาม ม.5/8 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/202161

นางสาว จิรนันทร์ สมานวรศักดิ์ ม.5/8 เลขที่ 19

เรื่อง ประเพณีถือศีลกินเจ

http://www.thaigoodview.com/node/202053

ประเพณีสงการนต์

นางสาวณัฐกานต์ ลาสิงห์ ม.5/8 เลขที่37

 

http://www.thaigoodview.com/node/202037

ประเพณีลอยกระทง

นางสาวชญานี สารรัตน์ ม.5/8 เลขที่38

 

http://www.thaigoodview.com/node/202036

ประเพณีแห่นางแมว

นาวสาววิชญาภรณ์ สุมนรัตน์ ม.5/8 เลขที่28

 

http://www.thaigoodview.com/node/202031

ประเพณีลอยโคม 

http://www.thaigoodview.com/node/201991

จัดทำโดย

นายภาณุพล  ทัศเทียมพงษ์ ม.5/8  เลขที่8

นางสาวจันทกานติ์ รัมพณีนิล เลขที่ 11 ม.5/8

http://www.thaigoodview.com/node/201829

ประเพณีวิ่งควาย

http://www.thaigoodview.com/node/201915

นายฤทธิเกียรติ พาลีวัน ชั้นม.5/8 เลขที่6

เทศกาลปีใหม่ไทย

นางสาววิจิตรา พึ่งยาง ม.5/8 เลขที่41

 

http://www.thaigoodview.com/node/201751

ประเพณีแห่นาคโหด 

http://www.thaigoodview.com/node/201736

นายธีธัช จงเจริญ ม.5/8 เลขที่ 1 

ประเพณีชิงเปรต น.ส.ศิรประภา   เรืองสา   ชั้นม.5/8  เลขที่ 15  http://www.thaigoodview.com/node/201710

ประเพณีแข่งเรือยาว
น.ส.อติกานต์ สารันต์ ม.5/8 เลขที่30
 http://www.thaigoodview.com/node/201704

วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ชื่อ นางสาวกุลปริยา ตนักษรานนท์ ม.5/8 เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/201694

ประเพณีไหลเรือไฟ

นายธนโชติ ปกจินะ ม.5/8 เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/201686 

ประเพณีผีตาโขน

นางสาว พรรณาภัทร์ เวชวนา ม.5/8 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/201486

ประเพณีตักบาตรเทโว

นางสาวนิภาภัทร ประพัทธาคิณี ม.5/8 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/201463

ประเพณีบุญบั้งไฟ

นางสาวลักษิกา เศรษฐานุพนธ์ ม.5/8 เลขที่40

http://www.thaigoodview.com/node/201459

ประเพณีบุญเบิกฟ้า

http://www.thaigoodview.com/node/201453

 นางสาวสุภาวดี นุชเสม ชั้น ม.5/8เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/201453  นางสาวสุภาวดี นุชเสม ชั้น ม.5/8เลขที่25

ประเพณีทอดกฐิน 

http://www.thaigoodview.com/node/201409

นางสาว ปิยะฉัตร  แสวงศรี  ม.5/8  เลขที่ 35 

ประเพณีการแต่งงาน 

http://www.thaigoodview.com/node/201330

น.ส.สุราลัย   เสถียรกิจอำไพ  ม.5/8  เลขที่ 29

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาธ

http://www.thaigoodview.com/node/201308

นางสาวนลินรัตน์ โพธิ์ใหญ่ เลขที่ 34 ม.5/8

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์