งานครั้งที่ 2 ม.5/9

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/9

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204895

เกีติยริ์ ประชุมแดง เลขที่10
รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204754

นายอานนท์ นงสันเที๊ยะ ม.5/9 ดลขที่9 

 

นาย ภาคภูมิ ยี่สุน ม.5/9 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/204415

 

http://www.thaigoodview.com/node/202938

นาย ณัฐวุฒิ    เจริญขวัญ  ม.5/9  เลขที่ 10

 

http://www.thaigoodview.com/node/202937

นายณัฐวุฒิ    เจริขวัญ  ม.5/9  เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/202929

นายอภิชาติ หอมจันทร์ 5/9 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/202095

นางสาว น้ำทิพย์ ศรีหาราช ม.5/9 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/201689

นางสาว นันทพร จุเเดง ม.5/9 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/201611

นาย ชนาธิป ชมงาม ม.5/9 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/201536

นายภูวฤทธิ์ จิตรวิภาต 5/9 เลขที่3

http://www.thaigoodview.com/node/201533

นาย ธนวัตน์ ปิ่นสกุล 5/9 เลขที่10

http://www.thaigoodview.com/node/201527

สน.เจนจิรา  มีโพธิ์ 5/9 เลขที่26

http://www.thaigoodview.com/node/201489

นส.ศุภลักษณ์ มะปรางค์ 5/9 25

http://www.thaigoodview.com/node/201489

นส.ศุภลักษณ์ มะปรางค์ 5/9 25

http://www.thaigoodview.com/node/201482

น.ส.พิมพ์วิภา พ่วงคุ้ม ม.5/9 เลขที่28

http://www.thaigoodview.com/node/201438 


นางสาว อัจฉรา เพ็งแจ่ม 5/9 เลขที่ 30

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

นาย ธนพล ธำรงธนกิจการ ม.5/9 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/201429

นางสาว กัลยากร พรสวัสดิ์ 5/9เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/201423

http://www.thaigoodview.com/node/201420

วิไลวรรณ ยอดรักษ์ เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/201420

วิไลวรรณ ยอดรักษ์ เลขที่ 20

ประเพณีแห่นางแมว | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และประถมศึกษา : Knowledge for Thai Student | ThaiGoodView.com นางสาวยลดา   ชูรัตน์ 5/9 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/201326 สุนิษา ประพฤติตาม 

http://www.thaigoodview.com/node/201306

นาย เอกชัย ระวิวรรณ เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/201414

 นางสาว วิชนาลัย พงษ์เผือก ม.5/9 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/201414

 นางสาว วิชนาลัย พงษ์เผือก ม.5/9 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/201285            

 ธัญพิชชา จันทร 5/9 เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/201414

 นางสาว วิชนาลัย พงษ์เผือก ม.5/9 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/201259 

นายภควัต  หนูสะอาด เลขที่ 1

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์