งานครั้งที่ 2 ม.5/10

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/10

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

นาย พีรวัส พุ่มทิพย์ 5/10 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/204953

http://www.thaigoodview.com/node/204944 

นาย พิสิฐชัย วรรณโชติ ม.5/10 เลขที่27 หลักการทรงงานข้อที่ 4 งานที่3 ครับ

 

http://www.thaigoodview.com/node/204943

นายพิสิฐชัย วรรณโชติ ม.5/10 เลขที่27 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

 

นาย ณัฐดนัย  ฉางข้าวชัย ม.5/10 เลขที่ 28 เรื่อง ประเพณีบวชนาค ครับ 

www.thaigoodview.com/node/204937

นาย ณัฐดนัย  ฉางข้าวชัย ม.5/10 เลขที่ 28 เรื่อง ประเพณีบวชนาค ครับ 

www.thaigoodview.com/node/204937

น.ส.อัญจนา  เทพเรือง  5/10  เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/204930

http://www.thaigoodview.com/node/204914


นาย วันมงคล กลิ่นคุ้ม ม.5/10 เลขที่ 21

นายอนุกุล    กล่อมกริมสกุล  5/10 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/204912

ประเพณีอุ้มพระดํานํ้า

นายธนกฤต    เจียมแพ  ม.5/10 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/204910

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นางสาว สุพิชฌาย์  หมื่นเเก้ว  ม.5/10 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/202201

รูปภาพของ ณัฏฐธิดา อินธิเดช

นายทินกรณ์  ศรีรักษา ม.5/10 เลขที่ 17 ประเพณีแข่งขันว่าว

http://www.thaigoodview.com/node/202191

นาย วิฑูร สุขส่ง ม.5/10 เลขที่่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/202121

ประเพณีการแห่เทียนพรรษา

*ขออภัยครับ ทำผิดอันแรก ขอโทษ ครับบบบบบ 

ประเพณีการแห่เทียนพรรษา

ประวัติความเป็นมาของการแห่เทียนพรรษา

ในสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองอุบล ครั้งหนึ่งที่เมืองอุบลมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง มีประชาชนไปดูเป็นจำนวนมาก ครั้งนั้นในขบวนแห่บั้งไปได้เกิดมีการทะเลาะวิวาทและถึงแก่ความตาย เสด็จในกรมได้พิจารณาถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ จึงสั่งการให้เลิกแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน

แต่การแห่เทียนพรรษาในสมัยดั้งเดิมก็ไม่ได้จัดงานยิ่งใหญ่เช่นปัจจุบัน เป็นเพียงการที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเทียน แล้วนำมาติดกับไม้ไผ่และนำต้นเทียนไปผูกติดกับปี๊บน้ำมันก๊าดอีกที ฐานของต้นเทียนทำจากไม้ที่ตีเป็นแผ่นเรียบ หรือทำสูงเป็นชั้นๆ ติดกระดาษแล้วนำไปถวายวัด ส่วนพาหนะที่นิยมใช้ในสมัยนั้นก็จะเป็นเกวียน หรือล้อเลื่อนที่ใช้วัวหรือคนลากจูง แต่ในขบวนแห่เทียนของชาวบ้านก็จะมีฆ้อง กลอง กรับ และการฟ้อนรำที่สนุกสนาน

ต่อมาการทำต้นเทียนได้พัฒนาขึ้น เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2480  คือเป็นการหล่อเทียนออกจากแม่พิมพ์ที่มีลวดลายง่ายๆ หลายแบบ เช่น ตาอ้อย บัวคว่ำ กระจังก้ามปู และอื่นๆ แล้วนำไปติดที่ต้นเทียน  ต่อมาก็มีบุคคลนำวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการประดับประดาต้นเทียนด้วยลวดลายต่างๆ จนถึงขั้นจัดการประกวดและมีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศอีกด้วย

ในช่วงปี พ.ศ. 2494 การทำเทียนและพิธีแห่เทียนพรรษาเริ่มได้ถูกเล็งเห็นความสำคัญและได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น ทางจังหวัดจึงได้สนับสนุนให้งานเข้าพรรษาเป็นงานประจำปี  แต่ในสมัยนั้นต้นเทียนก็ยังเป็นเพียงการมัดเทียนรวมกัน แล้วติดกระดาษ และการพิมพ์ลายติดลำ

การจัดทำและการแห่เทียนพรรษาได้ถูกส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จากหลายบุคคล หลายฝ่าย จนถึงปี พ.ศ. 2520 และนับจากนั้นเป็นต้นมา จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานสัปดาห์แห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานยิ่งใหญ่ มีการประกวดต่างๆ เช่น ขบวนแห่ นางฟ้า โดยมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เป็นเหตุให้มีผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมที่สำคัญในประเพณีแห่เทียนพรรษา

1. เยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งเทียน  

ในช่วงการเตรียมตัวตกแต่งต้นเทียน จะอยู่ในช่วง 2-3 วัน ก่อนวันแห่ ผู้มาเยี่ยมชมจะได้มีโอกาสศึกษาวิธีทำต้นเทียนอันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน และยังจะได้สัมผัสบรรยากาศการร่วมแรง ร่วมใจ ตลอดจนการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา

2. เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาที่วัดงามเมืองอุบล

การเวียนเทียนจะจัดขึ้นในช่วงค่ำของ ตามวัดต่างๆ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา และยังเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมพื้นเมือง อันงดงามตามวัดต่างๆ

3. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

จะจัดขึ้นในวันเข้าพรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ในขบวนจะประกอบไปด้วย ขบวนเทียนหลวงพระราชทาน ขบวนต้นเทียนของวัดต่างๆ และการละเล่น การฟ้อนรำ การบรรเลงดนตรีพื้นเมือง และจะมีการจัดเตรียมที่นั่งชมไว้บริการ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

 

นายเทวฤทธิ์ แคนเภา เลขที่ 5 

http://www.thaigoodview.com/node/202054

นาย.ชลธาร ปานพิมพ์ เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/201434

นาย ณัฐพล คงดุก เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/node/202045

นางสาวแคทธรินทร์ อนุอัน เลขที่ 44 ชั้นม.5/10

http://www.thaigoodview.com/node/201855

นางสาวแคทธรินทร์ อนุอัน เลขที่ 44 ชั้นม.5/10

http://www.thaigoodview.com/node/201855

รูปภาพของ nyanicezilla

นายกรรชัย สมพร ชั้น5/10 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/201842

น.ส.ศิรประภา ศรีเฟื่อง เลขที่40

http://www.thaigoodview.com/node/201763

น.ส.ศิรประภา ศรีเฟื่อง เลขที่40

http://www.thaigoodview.com/node/201763

http://www.thaigoodview.com/node/201735
นาย นภัทร เหมือนกูล ชั้น ม5/10 เลขที่ 10

น.ส ณัฐภรณ์  ละม่อมสาย ชั้น ม5/10 เลขที่39

 

http://www.thaigoodview.com/node/201670

น.ส.ณัฏฐ์ฎาพร กุลภัทราพงศ์  ชั้นม.5/10 เลขที่45

http://www.thaigoodview.com/node/201559

น.ส.ธิญาดา  สุขสอาด   ม.5/10  เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/201558

น.ส. กานต์สินี   โทนาคง  เลขที่ 43  ชั้นม. 5/10 

http://www.thaigoodview.com/node/201556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์