งานครั้งที่ 2 ม.6/1

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/1

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

  

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204993

นาย สุรธัช อินทร์ศิริ ม.6/1 เลขที่ 4

การละเล่นพื้นบ้านของไทย

*ส่งย้อนหลังครับ*

ศิลปกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ลูกประคบสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการแพทย์แผนไทย


http://www.thaigoodview.com/node/204788


น.ส. ภัทรียา บุตรวงษ์ เลขที่ 20 ม.6/1


*ส่งย้อนหลังค่ะ

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ

ภูมิปัญญาไทย (เรือนไทยภาคเหนือ)

http://www.thaigoodview.com/node/204356

น.ส.ณัชชา วรกุลดำรงเดช ม.6/1 เลขที่18

ภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้านภาคใต้

http://www.thaigoodview.com/node/202280

นาย นันทวิทย์ พรมมา ม.6/1 เลขที่ 6

นาย ไชยวัฒน์ ยี่สาร ม.6/1 เลขที่ 2

ภูมิปัญญาการรักษาโรค

http://www.thaigoodview.com/node/202183

 

เรือกอและ

http://www.thaigoodview.com/node/202162

นางสาวอรวี ราชวงค์   ม.6/1 เลขที่17

 

อาหารไทย

http://www.thaigoodview.com/node/201872

นายสัตยา     สิงห์กุล  ม.6/1 เลขที่  9

การแสดงโขน

http://www.thaigoodview.com/node/201856

นางสาวณัฐกฤตา ต๊ะอาม    ม.6/1 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/201824

นาย วรวฒิ โคตรวงษ์ ม.6/1 เลขที่ 12

ศิลปะล้านนา

ศิลปะการทำหนังตะลุง

http://www.thaigoodview.com/node/201774

นางสาวณัฐพร  ประทีปวิทยวณิช  เลขที่ 14 ม.6/1

 

ศิลปะการแกะสลักผลไม้

http://www.thaigoodview.com/node/201768

นางสาวณัฐนรี  ประทีปวิทยวณิช ม.6/1

ประติมากรรมหัวโขน

http://www.thaigoodview.com/node/201534

นางสาวคุณิตา ตันเจริญสุข  ม.6/1  เลขที่22

http://www.thaigoodview.com/node/201262

การแกะสลักไม้บ้านทากาศ

นางสาว นันทชพร อินทรกำแหง ม.6/1 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/205094

เรื่อง การทำหมอนขิด

นาย องศา บุณยะเสน เลขที่ 5 

 *แก้ไขครับ*

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/201191

เรื่องถ้วย ชาม เบญจรงค์

จัดทำโดยนางสาวนภัสสร อภิพรชัยสกุล ม.6/1 เลขที่ 15

ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับพัดสาน

http://www.thaigoodview.com/node/201150

นางสาว อรณิชา วรรณศรี ม.6/1 เลขที่ 23

การแกะสลักพระพุทธรูปหิน

http://www.thaigoodview.com/node/201132

นาย สิร์ณพงศ์ แสนสิทธิโชค ชั้น ม.6/1 เลขที่ 7

สถาปัตยกรรม

http://www.thaigoodview.com/node/201129

นาย รัฐกร  เสประธานนท์  ม.6/1  เลขที่ 11

สถาปัตยกรรม

http://www.thaigoodview.com/node/201129

นาย รัฐกร  เสประธานนท์  ม.6/1  เลขที่ 11

ผ้าไหมไทย


http://www.thaigoodview.com/node/201122


ชื่อ : นายกฤษกร เสนาคชวงศ์ เลขที่ 1 ชั้น 6/1

นายศราวุฒิ   ธีรรัฐพล ม.6/1  เลขที่ 8
http://www.thaigoodview.com/node/201120

 

http://www.thaigoodview.com/node/201116

นายมหนนท์ ขะมันจา  เลขที่ 3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์