งานครั้งที่ 2 ม.6/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/3

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/202474

น.ส.จันจิรา สุขโต เลขที่ 39 ม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/202190

นางสาว  ภัทราพร  นิคม  ม.6/3  เลขที่  27

http://www.thaigoodview.com/node/202165

 

นายภิฆเมศ เปาอินทร์ เลขที่ 17

ลบ

ผ้าไหมแพรวา

http://www.thaigoodview.com/node/201908

นาย นนทนันท์  อักษร  ม.6/3  เลขที่  5

http://www.thaigoodview.com/node/201887

นายชยางกูร  จันทะอินทร์  ม.6/3  เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/201851

นายภูริวัจน์  ถิระสิริภิรมย์ ม.6/3 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/201716

นาย คุณากร อนุภักดิ์    ม 6/3    เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/201716

นาย คุณากร อนุภักดิ์    ม 6/3    เลขที่13

 

http://www.thaigoodview.com/node/201716

นาย คุณากร อนุภักดิ์    ม 6/3    เลขที่13

 

http://www.thaigoodview.com/node/201680

นาย ธนวัฒน์ ศิรชัยทรัพย์ ม6/3 เลขที่ 10

 

http://www.thaigoodview.com/node/201663

นางสาวสิตานัน ชำฃูสงค์ ชั้น ม.6/3 เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/201648

นายนนทวัฒน์  มาสี  ม.6/3  เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/201613

นางสาวชนัญญา   รัตนชนก  ม.6/3  เลขที่ 23

รูปภาพของ Nbr10899

http://www.thaigoodview.com/node/201608

นางสาวจินห์จุฑา นุ่มสุข ชั้น ม.6/3 เลขที่ 19

รูปภาพของ Nbr10899

http://www.thaigoodview.com/node/201608

นางสาวจินห์จุฑา นุ่มสุข ชั้น ม.6/3 เลขที่ 19

รูปภาพของ Nbr10899

http://www.thaigoodview.com/node/201608

นางสาวจินห์จุฑา นุ่มสุข ชั้น ม.6/3 เลขที่ 19

รูปภาพของ Nbr10899

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/201607

นางสาว ทิพย์ดารา ขาวสนิท ม.6/3 เลขที่ 20

รูปภาพของ Nbr10899

ใหม่

 

รูปภาพของ Nbr10899

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/201598

 

กัญญาภัทร์ เหล่าผา ม.6/3 เลขที่22

http://www.thaigoodview.com/node/201449

นายบุรัสกร ทันธิมา  ม.6/3  เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/201444

นางสาวพัทธ์ธีรา  ล้านจ๊ะ  ม6/3 เลขที่ 37

1373188125-Rivaillefu-o.jpg

http://www.thaigoodview.com/node/201415

น.ส อโณชา  แสงสว่าง  ม.6/3  เลขที่33

http://www.thaigoodview.com/node/201405

นส.สุดารัตน์  เถินมงคล ม.6/3 เลขที่ 26

 

รูปภาพของ ice1230

http://www.thaigoodview.com/node/201321

นาย ธนกฤต     สุทธิจิตต์   ม.6/3  เลขที่12

รูปภาพของ ice1230

http://www.thaigoodview.com/node/201321

นาย ธนกฤต     สุทธิจิตต์   ม.6/3  เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/201338

นายกษิดิ์เดชณัฐ เจริญ ม.6/3 เลขที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์