งานครั้งที่ 2 ม.6/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/3

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ bikii

http://www.thaigoodview.com/node/201295

นางสาว ปิยะธิดา ชนะภัย ชั้นม.6/3 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/201229

น.ส.ณัฏฐิณี สถาพรรัตนบุตร เลขที่ 40 ม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/201237

นางสาวศรัณยา  มะอยู่เที่ยง ม. 6/3  เลขที่ 44

 

http://www.thaigoodview.com/node/201290

นาย  พรกิตติ พุฒมะรัง  ม.6/3  เลขที่ 6

รูปภาพของ nbr10975

>> http://www.thaigoodview.com/node/201272 << 

นายรัฐธรรมนูญ  ดำรงวาทศิริกุล ม.6/3 เลขที่ 8 

รูปภาพของ Tiina

http://www.thaigoodview.com/node/201270

นางสาว นันท์นภัส สกุลหิรัญรัศมี เลขที่34 ม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/201254

น.ส. รังสิญา รักสมจิตร 6/3 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/201255

นส.รุจิรา ยะเก ม.6/3 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/201239

นาย สราวุธ แสงกฤษสุวรรณ์ ม.6/3 เลขที่11

 

http://www.thaigoodview.com/node/201215

 

นางสาว ธวัลยา ธำรงกวินโรจน์ เลขที่32 ม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/201223

น.ส. ณัฐชา  นนท์ประสาท  เลขที่36 ห้อง ม. 6/3

http://www.thaigoodview.com/node/201235

นาย จิรวัฒน์ จันบัวลา ม.6/3 เลขที่ 4 

 

รูปภาพของ nbr13113

http://www.thaigoodview.com/node/201187

นางสาวบุษยา ชูถม ม.6/3 เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/201180

นางสาวกนกวรรณ พิมเสน ชั้น ม.6/3 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/201177

นาย เดชาธร รงค์วิริยะคุปต์ ม.6/3 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/201166

          นภัสสร  พานิชย์  ม.6/3  เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/201162

นางสาวศศิภา ประสานพันธ์ ชั้น ม.6/3 เลชที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/201144

นายพันธกานต์ สีหะมาตร ชั้นม.6/3 เลขที่2

www.thaigoodview.com/node/201040

ศิลปกรรมไทย และ ภูมิปัญญา งานครั้งที่ ๒ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และประถมศึกษา : Knowledge for Thai Student | ThaiGoodView.com

นางสาวมนัญญา นภาศัพท์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 43

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์