งานครั้งที่ 2 ม.6/4

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/4

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

ภูมิปัญญาไทย เรื่อง มวยไทย 

http://www.thaigoodview.com/node/20229

นางสาว นางสาว กันตรัตน์ พิทักษ์ ม.6/4 เลขที่ 23 

สถาปัตยกรรมไทย(สมัยรัตนโกสินทร์)

พิสิฐชัย ชัยชนะ ม.6/4 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/202179

การแกะสลักผักและผลไม้

http://www.thaigoodview.com/node/202178

น.ส.ธัญชนก ศรีสง่า ม.6/4 เลขที่ 33

ศิลปกรรมไทย (ทัศนศิลป์)

http://www.thaigoodview.com/node/202175

นางสาวสุภัชชา ศรีวงษ์รักษ์  ม.6/4   เลขที่43

ศิลปะของไทย (งานจิตรกรรมฝาผนัง)

http://www.thaigoodview.com/node/202172

นายณัฐกรณ์  บุญเย็น เลขที่16 ม.6/4

ภูมิปัญญาท้องถิ่นลูกประคบสมุนไพร

http://www.thaigoodview.com/node/202116

นางสาว ณัฐพร วิบูลย์ชาติ ม.6/4 เลขที่39

การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน

http://www.thaigoodview.com/node/202105

นางสาว อริสรา แดงชาติแท้ ม.6/4 เลขที่ 26

ภูมิปัญญาไทย และ วัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 2

น. ส. นรินทร์รัตน์ รัตนะชัย เลขที่40

 

http://www.thaigoodview.com/node/202082

ภูมิปัญญาไทย กับ ขนมไทย

นาย เตวิช มีทองวัฒนานนท์ ม.6/4 เลขที่ 6 

http://www.thaigoodview.com/node/202080

นวดแผนไทย มรดกภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

http://www.thaigoodview.com/node/202078

นาย ธนานนท์ สุขไพบูลย์ ม.6/4 เลขที่ 12

ภูมปัญญาไทยการเลี้ยงปลาในกระชัง

http://www.thaigoodview.com/node/202056

นางสาวพรนภา    จันต๊ะสุรินทร์  ชั้น ม. 6/4  เลขที่ 34

กีฬาภูมิปัญญาไทย (มวยไทยและว่าวไทย)

http://www.thaigoodview.com/node/202052

นาย จิรายุ ทองสุทธิ์ ม.6/4 เลขที่ 4

เรื่อง สมุนไพรไทย พร้อมสรรพคุณ

http://www.thaigoodview.com/node/202048

นาย จิรกิตติ์ เอียดวารี  ม.6/4  เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/201979

นาย อัครเดช   พงศ์รุ่งทรัพย์ ม.6/4 เลขที่ 14

Kiss

http://www.thaigoodview.com/node/201953

ชื่อ นางสาวกฤตินี แสงแก้ว ชั้น 6/4 เลขที่22 ภูมิปัญญาเทียนแกะสลัก

ภูมิปัญญาไทย การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ

นางสาวจุฑามาศ สุนทร เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/201950

 

 

 

ภูมิปัญญาไทยการต่อเรือประมง

http://www.thaigoodview.com/node/201946

นาย ธนดิษฐ์ วงศ์เนียม เลขที่9

รูปภาพของ Mayuracat

ภูมิปัญญาไทย ผ้าขาวม้า

http://www.thaigoodview.com/node/201941

นางสาว มยุรฉัตร วิชัยกุล ม.6/4 เขที่ 32

ภูมิปัญญา เรื่อง เครื่องจักสานในประเทศไทย

http://www.thaigoodview.com/node/201930

นาย ณัฐภัทร ดาวทอง ม.6/4 เลขที่ 2 

ภูมปัญญาไทยเครื่องจักสาน(ภาคกลาง)

http://www.thaigoodview.com/node/201786

นายเลิศชัย จุลมะเริง ม.6/4 เลขที่ 18

ภูมิปัญญาไทย เรื่อง การถนอมอาหาร 

http://www.thaigoodview.com/node/201888

นาย พงศธร บุญตัน ม.6/4 เลขที่ 10 

ภูมิปัญญาผ้าบาติก

http://www.thaigoodview.com/node/201874

นางสาว นภัสสร ชมภูนุช ม.6/4 เลขที่ 41

 เรื่องภูมิปัญญาการทอผ้าไหม

http://www.thaigoodview.com/node/201862

นายชัยกูล  อินทะนิน     เลขที่ 15

ภูมิปัญญาไทย เรื่อง สวัสดิการ 

http://www.thaigoodview.com/node/201817


นาย นนท์ปวิธ ศิริชาติชัย ม.6/4 เลขที่13

ภูมิปัญญาไทย เรื่อง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

http://www.thaigoodview.com/node/201674

น.ส.วารุณ ปราบสูงเนิน เลขที่29

ภูมิปัญญาไทย เรื่อง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

http://www.thaigoodview.com/node/201674

น.ส.วารุณ ปราบสูงเนิน เลขที่29

ศิลปกรรมไทย เรื่อง การละเล่นมังคละพื้นบ้านสุโขทัย

http://www.thaigoodview.com/node/201668

นาย รัฐยุทธ พุทธิ ม.6/4 เลขที่ 5

ภูมิปัญญาไทย เรื่อง บายศรี

http://www.thaigoodview.com/node/201666

นางสาวสรัลดา ค้ำชู ม.6/4 เลขที่ 21

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์