งานครั้งที่ 2 ม.6/6

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/6

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204286

สานตระกร้าจากไม้ไผ่

นาย กฤตเมธ เห้งกุล ม.6/6 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/202370

นางสาว นิรัชพร ศรีคำ ม.6/6 เลขที่่ 27

น.ส.รัชนีพร  ชูทับทิม ม.6/6  เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/202355

http://www.thaigoodview.com/node/202310

นาย ธนัท นพรัตน์ เลขที่ 8 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/202307

นางสาว ธันยพร แหม่มเพชร เลขที่ 16 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/202304

นาย พัทธดนย์ อิ่มไพบูลย์ เลขที่ 4 ม.6/6

น.ส.ศรสวรรค์  แก้วหาไว ชั้นม.6/6 เลขที่ 11 

http://www.thaigoodview.com/node/202173

 

น.ส.เอื้ออารี  ศิริคุณ ม.6/6 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/202094

.

นางสาวนันทิกานต์ บูรณทอง ม.6/6 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/202110

น.ส. เกศินี  จันทจิตต์  ม.6/6 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/202041

http://www.thaigoodview.com/node/201828

นางสาวปวีณา หลงสมบุญ ม.6/6 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/201827

นาย ชินพัฒน์ เติมนวโสภณ ม.6/6 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/201523

นางสาว สมฤทัย ชิตทนนท์ ม.6/6  เลขที่ 15 

http://www.thaigoodview.com/node/201316

เตชินทร์ กิ่งแก้ว เลขที่1 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/201314

เมทินี วิสุทธิพงษ์ เลขที่21 ม.6/6

http://www.thaigoodview.com/node/201280

น.ส. ปราณี กำลังยงค์ ม.6/6 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/201277

น.ส. อรวรรณ จับจิตต์ ม.6/6 เลขที่ 31 

http://www.thaigoodview.com/node/201174

นาย ธนกร ตอสี  ม.6/6  เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/201172

พัชราภรณ์ ทัศน์สูงเนิน ม.6/6 เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/201157

นางสาวพิชามญชุ์ สังข์มี เลขที่ 22 

http://www.thaigoodview.com/node/201155

นางสาว สุมิตรา แถลงกัณฑ์ ม.6/6 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/comment/edit/211103

นางสาวปิยะวดี แสงสีแก้ว เลขที่28

การทำเทียนพรรษา 

          
 
 
              การทำเทียนพรรษา มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ จากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่น เป็นเทียนนำไปถวายพระภิกษุ เอาเทียนเล่มเล็ก ๆ หลาย ๆ เล่ม มามัดรวมกันเป็นลำต้นคล้ายกับ ต้นกล้วย หรือลำไม้ไผ่ แล้วนำไปติดกับฐาน ซึ่งการมัดรวมกันแบบนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่นิยมเรียกว่า ต้นเทียน หรือต้นเทียนพรรษา
          ต้นเทียนพรรษาประเภทแรก คือ "มัดรวมติดลาย" เป็นการเอาเทียนเล่มเล็ก ๆ มามัด รวมกันบนแกนไม้ไผ่ให้เป็นต้นเทียนขนาดใหญ่ แล้วตัดกระดาษเงิน กระดาษทองเป็นลายต่าง ๆ ติดประดับโดยรอบต้นเทียน ต่อมามีการคิดทำต้นเทียนเป็นต้นเดี่ยว เพื่อใช้จุดให้ได้นาน โดย การใช้ลำไม้ไผ่ที่ทะลุปล้องเป็นแบบหล่อ เมื่อหล่อเทียนเป็นต้นเสร็จแล้วจึงนำมาติดที่ฐาน และจัด ขบวนแห่เทียนไปถวายพระที่วัด
          การตกแต่งต้นเทียน เริ่มมีขึ้นโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้ขี้ผึ้งลนไฟหรือตากแดดให้อ่อน แล้วปั้นเป็นรูปดอกลำดวนติดต้นเทียน หรือเอาขี้ผึ้งไปต้มให้ละลาย แล้วใช้ผลมะละกอ หรือ ผล ฟักทองนำมาแกะเป็นลวดลาย ใช้ไม้เสียบนำไปจุ่มในน้ำขี้ผึ้ง แล้วนำไปจุ่มในน้ำเย็น แกะขี้ผึ้งออก จากแบบ ตัดและตกแต่งให้สวยงามนำไปติดที่ต้นเทียน
          พ.ศ. 2482 มีช่างทองชื่อ นายโพธิ์ ส่งศรี เริ่มทำลายไทยไปประดับบนเทียน โดยมี การทำแบบพิมพ์ลงในแผ่นปูนซีเมนต์ซึ่งถือว่าเป็นแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ แล้วเอาขี้ผึ้งที่อ่อนตัว ไปกดลงบนแม่พิมพ์จะได้ขี้ผึ้งเป็นลายไทย นำไปติดกับลำต้นเทียน
          ต่อมา นายสวน คูณผล ได้คิดทำลายให้นูนและสลับสี จนเห็นได้ชัด เมื่อส่งเทียนเข้า ประกวดจึงได้รับรางวัลชนะเลิศ และในปี พ.ศ. 2497 นายประดับ ก้อนแก้ว คิดประดิษฐ์ทำหุ่นเป็น เรื่องราวพุทธประวัติ และเอาลวดลายขี้ผึ้งติดเข้าไปที่หุ่น ทำให้มีลักษณะแปลกออกไป จึงทำให้ เทียนพรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศ และชนะเลิศมาทุกปี ในเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์
          ปี พ.ศ. 2502 มีช่างแกะสลักลงในเทียนพรรษาคนแรก คือ นายคำหมา แสงงาม และ คณะกรรมการตัดสินให้ชนะการประกวด ทำให้เกิดการประท้วงคณะกรรมการตัดสิน ทำให้ในปี ต่อๆ มามีการแยกประเภทต้นเทียนออกเป็น 2 ประเภทชัดเจนคือ
          1. ประเภทติดพิมพ์ (ตามแบบเดิม)
          2. ประเภทแกะสลัก
          การทำเทียนพรรษามีวิวัฒนาการเรื่อยมาไม่หยุดนิ่ง ในปี พ.ศ.2511 ผู้คนได้พบเห็น ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่และสูงขึ้น มีการแกะสลักลวดลายในส่วนลำต้นอย่างวิจิตรพิสดาร ใน ส่วนฐานก็มีการสร้างหุ่นแสดงเรื่องราวทางศาสนา และความเป็นไปในสังคมขณะนั้น กลายเป็น ประติมากรรมเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งช่างผู้ริเริ่มในการทำต้นเทียนยุคหลังคือ นายอุตส่าห์ และ นายสมัย จันทรวิจิตร สองพี่น้อง นับเป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะอันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน อย่างแท้จริง 

 

http://www.thaigoodview.com/node/201151

นางสาว ปิยะพร  แต่งตั้ง ม.6/6 เลขที่ 17 

http://www.thaigoodview.com/node/201154

นายภาสกร วุฒิชาติวิจิตรกุล ม6./6 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/201152

น.ส.ศิริลักษณ์ นุโนชา ม.6/6 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/201143

นาย  ศุภกฤต  ศรีนวล  ม. 6/6  เลขที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์