งานครั้งที่ 2 ม.6/9

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/9

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นาย วัชรพงศ์ ขุดปิ่น เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/202797

นาย กษาปณ์ ตุ้มเทียนเลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/202593

นาย จักรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันท์ เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/202590

นาย ฤทธิศักดิ์ สุขเเจ่ม เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/202581

นาย ณัฐศาสตร์ ต้นเงิน  เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/202279

นางสาว กังสดาล สังสุทธิพงศ์ เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/202278

.

นายคณิน วัฒนภาเกษม เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/202180 
 

นาย สวิส   ใจปาน  เลขที่ 2 ม.6/9

http://www.thaigoodview.com/node/202158

นางสาว สุทธิกานต์    พุดไทย เลขที่ 26 ม.6/9

http://www.thaigoodview.com/node/202157

นางสาว ชุติมา เอ็มประโคน เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/202133

http://www.thaigoodview.com/node/202107

ฉัตรมงคล  ชาติมนตรี  ม.6/9  เลขที่ 17 

นาย พงษธร สีคร้าม เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/202068

นาย กิตติ แซ่เอี้ย เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/202066

นาย พัทธพล พละชัย เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/202050

นาย ภัทรชนน ปาปี  เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/202049

นาย ศุภฤกษ์ รัตนฤทธิ์เวโรจน์ เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/202046

นางสาว พิมพ์วิภา โพธิอินทร์ เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/202044

นางสาง เพ็ญนภา หลวงแก้ว เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/202043

นาย บุญญวัฒน์ ย่งกี่ เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/202040

นาย พุฒิพงศ์ สง่าชาติ เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/202039

นางสาว วรางคณา ฉิมแฉ่ง เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/202032

นางสาว ฉัตรธิดา สุวประดับ เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/202028

นางสาว รุ้งทิวาพร สิกขากูล เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/202027

นางสาง สริญญา กะรินทะ เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/202022

นาย สมศักดิ์ ศิริวรรณ เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/202018

นางสาว ษุรุตา พุ่มเพ็ชร เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/202017

นาย นราธร สาดนิยม เลขที่ 1 

http://www.thaigoodview.com/node/202015

นาย ณัฐพล มังษา เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/202013

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์