งานครั้งที่ 2 ม.6/10

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/10

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 2

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204819

นาย ณัฐวุฒิ คันธรัตน์ ม.6/10 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/204644

ปรัชญา สวนศรี ม.6/10 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/204460


สุนิศา ลิมป์ธนะ เลขที่34 ห้อง 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/204332

 อภินันท์ ศรีมันตะ ม6/10 เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/204269


นาย พิชิตชัย พลายบัว เลขที่ 21 ห้อง 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/202346

น.ส.ณัฐริญา  จันบาง เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/202339

น.ส.ชลลดา บุญวิไล เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/202334

น.ส.กนกพร  สว่างอารมย์ เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/202317

น.ส จุฑาทิพย์  นามฉิม เลขที่ 24 ม.6/10

http://www.thaigoodview.com/node/202300

นส.ศิวาพร พุฒหล้า เลขที่ 26 ม.6/10

http://www.thaigoodview.com/node/202136

นาย ณัฐวัฒน์  สุขสวัสดิ์ ม.6/10 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/202132

ประกายดาว เย็นจิตร เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/202130

นาย ทัศนันท์  ขวัญเจริญ ม.6/10 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/202093

นายมหรรนพ โจมฤทธิ์ ม6/10 เลขที่ 9

www.thaigoodview.com/node/202024

นางสาว นุสนา ทองพูน ม.6/10 เลขที่ 28

 

http://www.thaigoodview.com/node/201994

นางสาว พาณินี ชูแสง ชั้น ม.6/10 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/201840

นางสาวสุชาดา เล็มเยะ ม.6/10 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/201739

นายณัฐวัฒน์ แก้วศรีหน่อ ม.6/10 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/201722

นส.มนัญชยา จันทรา ม.6/10 เลขที่35 

http://www.thaigoodview.com/node/201700

นางสาวผกามาศ วงค์แก้ว Kiss เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/201681

นาย จีรวัฒน์ ปิมปา ม.6/10เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/201485

นาย วัลลภ มะโพงเพ็ง ม6/10 เลขที่17

นายธีระพล เกิดจั่น ม.6/10 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/201367

http://www.thaigoodview.com/node/201289

นางสาวอรจิรา สงวนบุญ  ม.6/10 เลขที่36

http://www.thaigoodview.com/node/201275

นางสาวครองขวัญเหมสุวรรณ ม 6/10 เลขที่27

http://www.thaigoodview.com/node/201252

นายชัยรัตน์ เจียมจริต ม.6/10 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/201252

นายชัยรัตน์ เจียมจริต ม.6/10 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/201260

ชื่อ นาย ณัฐพนธ์ รังคะรัสมี ม.6/10 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/201260

ชื่อ นาย ณัฐพนธ์ รังคะรัสมี ม.6/10 เลขที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์