งานครั้งที่ 3 ม.6/1

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/1

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

พระบรมราโชวาทเรื่อง อนาคตทำนายได้

http://www.thaigoodview.com/node/205100

นายองศา บุณยะเสน เลขที่ 5 ม.6/1

*ส่งย้อนหลังครับ*

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ส่งแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204996

นาย สุรธัช อินทร์ศิริ ม.6/1 เลขที่ 4

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสขึ้นปีใหม่

*ส่งย้อนหลังครับ*

ส่งผิดครับ

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204376

น.ส. ณัชชา วรกุลดำรงเดช ม.6/1 เลขที่18

นาย ไชยวัฒน์ ยี่สาร ม. 6/1 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/202749

http://www.thaigoodview.com/node/202642

นางสาว ภัทรียา บุตรวงษ์ ม.6/1 เลขที่ 20

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว36 แผนที่ชีวิตพ่อ
 
1. ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ
2. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปัญญา และความกล้าหาญ
3. เพื่อนใหม่ คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่า หรือ มิตร คืออัญมณีที่นับ วันจะเพิ่มคุณค่า
4. อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม
5. ปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
6. พูดคำว่า ขอบคุณ ให้มากๆ
7. รักษา ความลับ ให้เป็น
8. ประเมินคุณค่าของการให้ อภัย ให้สูง
9. ฟังให้มาก แล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
10. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้แก่ใจว่า เป็นจริง
11.หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
12. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
13. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
14. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน
15. อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า ขอโทษ
16. อย่าอายหากจะบอกใครว่า ไม่รู้
17 ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง
18. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป
19 การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท
20. คนไม่รักเงิน คือคนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต
21. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
22. ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด
23. จงใช้จุดแข็ง อย่าเอาชนะจุดอ่อน
24. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่เราพูด
25. เหรีญเดียวมีสองหน้า ความสำเร็จกับล้มเหลว
26. อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
27. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
28. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ ( อย่าใจร้อน)
29. ระลึกถึงความตายวันละ 3 ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้
30. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อๆไปก็ผิดหมด
31. ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ
32. จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
33. ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีน บันไดสูง
34. มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ
35. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
36. ระเบียบวินัย คือคุณสมบัติ ที่สำคัญในการดำเนินชีวิต
 
 
ความประทับใจ : พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากแต่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม ท่านทรงชี้ให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่มีความสุขกับทุกอย่างรอบตัวและพอใจกับสิ่งที่ตนได้และสิ่งที่ตนมี สอนให้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท และเห็นถึงเหตุและผลในการกระทำนั้นของตน
 
 
แหล่งอ้างอิง : http://longlovetheking.blogspot.com/p/36-1.html

http://www.thaigoodview.com/node/202639

นางสาวจุฑาทิพย์ ถามูลเรศ เลขที่24 ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/202634

 

นางสาว วริศรา จอนสมจิตต์ ม.6/1 เลขที่21

พระราชดำรัส เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปรองดอง มีไมตรีต่อกัน และให้

http://www.thaigoodview.com/node/202487

นางสาวณัฐกฤตา  ต๊ะอาม   ม.6/1 เลขที่19

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส (การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่)

http://www.thaigoodview.com/node/202419


ชื่อ : นายกฤษกร เสนาคชวงศ์ ม.6/1 เลขที่ 1

พระบรมราโชวาท เรื่อง “การทำงาน”

http://www.thaigoodview.com/node/202418

นาย สิร์ณพงศ์ แสนสิทธิโชค ชั้น ม.6/1 เลขที่ 7

 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานแก่องค์กรคณะบุคคลต่างๆ

http://www.thaigoodview.com/node/202281

นาย นันทวิทย์ พรมมา ม.6/1 เลขที่ 6

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับ “การครองงาน”

http://www.thaigoodview.com/node/202177

นางสาว อรวี ราชวงค์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 17

พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ด้านความสามัคคี และความเสียสละ

http://www.thaigoodview.com/node/201882

นายสัตยา   สิงห์กุล  ม.6/1 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/201825

นาย วรวุฒิ โคตรวงษ์ ม.6/1 เลขที่ 12

พระบรมราโชวาทในหลวง "หนังสือคือธนาคารความรู้ "

พระราชดำรัส ในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายทหารชั้นนายพล

http://www.thaigoodview.com/node/201799

นางสาวณัฐนรี  ประทีปวิทยวณิช  เลขที่ 13 ม.6/1

พระราดำรัส ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 7สิงหาคม 2518

http://www.thaigoodview.com/node/201787

นางสาวณัฐพร  ประทีปวิทยวณิช เลขที่ 14 ม.6/1

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตจุฬาฯ

http://www.thaigoodview.com/node/201542

นางสาวคุณิตา  ตันเจริญสุข  ม.6/1  เลขที่ 22

พระราชดำรัสด้านเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวนภัสสร อภิพรชัยสกุล ม.6/1 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/201214

พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะครู

http://www.thaigoodview.com/node/201156

น.ส. นันทชพร อินทรกำแหง ม.6/1 เลขที่ 16

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับการกีฬา

http://www.thaigoodview.com/node/201148

นางสาว อรณิชา วรรณศรี ม.6/1 เลขที่ 23

พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา

http://www.thaigoodview.com/node/201135

นาย รัฐกร  เสประธานนท์  ม.6/1  เลขท่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/201124


นายศราวุฒิ  ธีรรัฐพล  เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/201113

นาย มหนนท์ ขะมันจา เลขที่ 3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์