งานครั้งที่ 3 ม.6/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/3

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/202614

นายคุณากร  อนุภักดิ์  ม.6/3  เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/202534

นางสาว กัญญาภัทร์ เหล่าผา ม.6/3 เลขที่ 22

รูปภาพของ Nbr10899

http://www.thaigoodview.com/node/202515

นางสาวจินห์จุฑา นุ่มสุข  ชั้น ม.6/3 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/202514

นายภูริวัจน์  ถิระสิริภิรมย์ ม.6/3 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/202509

นางสาว ทิพย์ดารา ขาวสนิท เลขที่20 ชั้น ม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/202506

นายชยางกูร  จันทะอินทร์  ม.6/3  เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/202486

น.ส.จันจิรา สุขโต เลขที่ 39 ม.6/3

นายวรเมธ   แพนพา  ม.6/3  เลขที่ 3


http://www.thaigoodview.com/node/202472

นายวรเมธ   แพนพา  ม.6/3  เลขที่ 3


http://www.thaigoodview.com/node/202472

http://www.thaigoodview.com/node/202467

นางสาวชนัญญา   รัตนชนก  ม.6/3   เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/202358

นายบุรัสกร ทันธิมา ม.6/3 เลขที่ 16

นส.จุฑาทิพย์ รัตนวงค์ ม.6/3 เลขที่31

http://www.thaigoodview.com/node/202352

http://www.thaigoodview.com/node/202321

นาย นนทวัฒน์  มาสี  ม.6/3  เลขที่15

รูปภาพของ ice1230

http://www.thaigoodview.com/node/202303

นาย  ธนกฤต    สุทธิจิตต์  เลขที่12  ม.6/3

รูปภาพของ nbr10975

 >> http://www.thaigoodview.com/node/202247 <<

นายรัฐธรรมนูญ   ดำรงวาทศิริกุล ม.6/3  เลขที่ 8 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/202242

นายพันธกานต์ สีหะมาตร ชั้นม.6/3 เลขที่2

http://www.thaigoodview.com/node/202238

นส.รุจิรา ยะเก ม.6/3 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/202225

นายกษิดิ์เดชณัฐ เจริญ  ชั้น ม.6/3 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/201917

นาย นนทนันท์ อักษร ม.6/3  เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/202234

นาย ธนวัฒน์ ศิรชัยทรัพย์ ม.6/3 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/201669

นางสาวสิตานัน ชำชูสงค์ ชั้น ม.6/3 เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/201601

น.ส อโณชา แสงสว่าง ม.6/3 เลขที่33

http://www.thaigoodview.com/node/201445

นางสาว พัทธ์ธีรา  ล้านจ๊ะ ม.6/3 เลขที่ 37

line-anime-01.gif                       sweetgirl6.gif

http://www.thaigoodview.com/node/201350

นาย พรกิตติ พุฒมะรัง  ม.6/3  เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/201336

นางสาวศศิภา ประสานพันธ์ ชั้น ม.6/3 เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/201322

นางสาวศรัณยา  มะอยู่เที่ยง  ม.6/3  เลขที่ 44

http://www.thaigoodview.com/node/201301

น.ส.ณัฏฐิณี สถาพรรัตนบุตร ม.6/3 เลขที่40

รูปภาพของ bikii

http://www.thaigoodview.com/node/201310

นางสาว ปิยะธิดา ชนะภัย ชั้นม.6/3 เลขที่ 24  

http://www.thaigoodview.com/node/202354

นาย.สราวุธ แสงกฤษสุวรรณ์ ม.6/3 เลขที่ 11

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์