งานครั้งที่ 3 ม.6/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/3

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ Tiina

http://www.thaigoodview.com/node/201284

นางสาว นันท์นภัส สกุลหิรัญรัศมี เลขที่ 34 ม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/201276

น.ส.รังสิญา รักสมจิตร ม.6/3 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/201268

นาย จิรวัฒน์ จันบัวลา ม.6/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/201243

นางสาวกนกวรรณ พิมเสน ชั้น ม.6/3 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/201242

น.ส. ณัฐชา  นนท์ประสาท  เลขที่ 36 ม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/201240

นางสาวนภัสสร  พานิชย์ ม.6/3  เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/201227

นางสาว ธวัลยา ธำรงกวินโรจน์ เลขที่32 ม.6/3

รูปภาพของ nbr13113

http://www.thaigoodview.com/node/201206

นางสาวบุษยา ชูถม ม.6/3 เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/201183

นาย เดชาธร รงค์วิริยะคุปต์ ม.6/3 เลขที่ 9

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์