งานครั้งที่ 3 ม.6/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/8

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
 5 ธันวาคม 2550 

http://www.thaigoodview.com/node/201133

นาย วิชญ์พล บรรจบดี ม.6/8 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/201131

พระบรมราโชวาทของในหลวง คำสอนของพ่อ เรื่อง แก้ปัญหาด้วยปัญญา

นาย บัณฉันท์ แก้วงามสะอาด ม.6/8  เลขที่ 6

 

9คำสอนพ่อ

http://www.thaigoodview.com/node/201111

คมสันต์ วิชัยวงศ์ ม.6/8 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/201117

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การมีวินัย มีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่

 
นางสาว มัฑนา  อะช่วยรัมย์ ม.6/8 เลขที่32

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๖

http://www.thaigoodview.com/node/201094

 นางสาวปรียา กาญจนโรจน์ ชั้นม.6/8 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/201092


น.ส.อธิชา อนันตรกิตติ ชั้น ม.6/8 เลขที่ 36


พระบรมราโชวาทเรื่องความสามัคคี

http://www.thaigoodview.com/node/201078

นางสาวฐิติวรรณ โพธิ์ชัยทอง ม.6/8 เลขที่ 33

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตจุฬาฯ

http://www.thaigoodview.com/node/201082

นางสาว สิมาภรณ์  คชโสภณ ม.6/8 เลขที่ 34

พระราชดำรัส และพระบรมโชวาท ด้านความสามัคคี และความเสียสละ

http://www.thaigoodview.com/node/201071

นส.แสงเทียน บู่บาง ม6/8 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/201042

 

นางสาว ปิยะธิดา ฝูงดี ม.6/8 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/201038

 

นางสาว พรนัชชา สิทธิวิรุฬห์ ม.6/8 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/201036

 

นางสาว สิมาภรณ์ คชโสภณ ม.6/8 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/201027


พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง


น.ส.ธนพร  อัครลิขิต  ชั้น ม.6/8 เลขที่ 19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์