งานครั้งที่ 3 ม.6/9

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/9

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นาย วัชรพงศ์ ขุดปิ่น เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/202796

นาย พงษธร สีคร้าม เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/202631

นาย กิตติ แซ่เอี้ย เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/202628

http://www.thaigoodview.com/node/202610

นายผดุงเกียรติ ทองดา ม.5/9 เลขที่8

นาย ฉัตรมงคล ชาติมนตรี เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/202608

นาย ศุภฤกษ์ รัตนฤทธิ์เวโรจน์ เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/202602

นาย บุญญวัฒน์ ย่งกี่ เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/202595

นาย ภัทรชนน ปาปี เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/202591

นาย กษาปณ์ ตุ้มเทียน เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/202592

นาย จักรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันท์ เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/202589

นาย ณัฐชนนท์ พรหมวงศา เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/202587

น.ส.วรางคณา ฉิมแฉ่ง เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/202586

นาย กิตติโชติ ผ้าผิวดี เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/202580

นาย ฤทธิศักดิ์ สุขเเจ่ม เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/202579

นาย พุฒิพงศ์ สง่าชาติ เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/202576

นาย คณินวัฒนภาเกษม เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/202574

นาย สมศักดิ์ ศิริวรรณ เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/202573

นางสาว สริญญา กะรินทะ เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/202571

นาย พัทธพล พละชัยย เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/202569

นางสาว เพ็ญนภา หลวงแก้ว เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/202568

นางสาว พิมพ์วิภา โพธิอินทร์  เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/202567 

นางสาว ฉัตรธิดา สุวประดับ เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/202565

นางสาว ษุรุตา พุ่มเพ็ชร เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/202564

นางสาว รุ้งทิวาพร สิกขากูล เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/202563

นาย ณัฐศาสตร์ ต้นเงิน  เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/202562

นาย นราธร สาดนิยม เลขที่ 1 

http://www.thaigoodview.com/node/202560 

http://www.thaigoodview.com/node/202541

นางสาวชุติมา เอ็มประโคน ม.6/9 เลขที่28

http://www.thaigoodview.com/node/202540

นายพีระพล บรรจง ม.6/9 เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/202539

นางสาว เพชรพรรณี ถาวรสวัสดิ์ ม.6/9 เลขที่ 35 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์