งานครั้งที่ 3 ม.6/10

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 6/10

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ ( เนื้อหาขั้นต่ำ 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

พระบรมราโชวาท

http://www.thaigoodview.com/node/204817

นาย ณัฐวุฒิ คันธรัตน์ ม.6/10 เลขที่ 7 

http://www.thaigoodview.com/node/204645

ปรัชญา สวนศรี ม.6/10 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/204551


นางสาว สุนิศา ลิมป์ธนะ เลขที่ 34 ห้อง 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/204333

 อภินันท์ ศรีมันตะ ม6/10 เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/204273


นาย พิชิตชัย พลายบัว เลขที่ 21 ห้อง 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/202645

นายพรหมศร สุทธิธรรม ม.6/10 เลขที่4

http://www.thaigoodview.com/node/202538
นาย ณัฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ เลขที่ 15 ม.6/10

http://www.thaigoodview.com/node/202535

ประกายดาว เย็นจิตร เลขที่ 25 ม.6/10

http://www.thaigoodview.com/node/202533

นาย ทัศนันท์ ขวัญเจริญ ม.6/10 เลขที่ 2

นาย มหรรนพ โจมฤทธิ์ ม.6/10 เลขที่9

http://www.thaigoodview.com/node/202517

http://www.thaigoodview.com/node/202347

น.ส.ณัฐริญา จันบาง เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/202341

น.ส. ชลลดา บุญวิไล เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/202337

น.ส.กนกพร สว่างอารมย์ เลขที่ 37 

http://www.thaigoodview.com/node/202331

น.ส.จุฑาทิพย์  นามฉิม เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/202299

นส.ศิวาพร พุฒหล้า

www.thaigoodview.com/node/202035

นางสาว นุสนา ทองพูน ม.6/10 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/202000

นางสาว พาณินี ชูแสง ชั้น ม.6/10 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/201831

นางสาวสุชาดา เล็มเยะ ม.6/10 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/201742

นายณัฐวัฒน์ แก้วศรีหน่อ ม.6/10 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/201721

นางสาวมนัญชยา จันทรา ม6/10 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/201702

 

นางสาวผกามาศ วงค์แก้ว เลขที่ 33 Kiss

http://www.thaigoodview.com/node/201696

นาย จีรวัฒน์ ปิมปา ม.6/10 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/201490

นาย วัลลภ มะโพงเพ็ง ม6/10 เลขที่ 17

นายธีระพล เกิดจั่น ม.6/10 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/201366

นางสาวอรจิรา สงวนบุญ  ม.6/10 เลขที่36

http://www.thaigoodview.com/node/201294

http://www.thaigoodview.com/node/201271

นายชัยรัตน์ เจียมจริต ม.6/10 เลขที่14 

http://www.thaigoodview.com/node/201267

นางสาวครองขวัญเหมสุวรรณ ม 6/10 เลขที่27

http://www.thaigoodview.com/node/201248  

ชื่อ นาย ณัฐพนธ์ รังคะรัสมี ม.6/10 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/201245

นางสาวปวีณ์นุช เหมือนกูล ม.6/10 เลขที่ 32

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์