งานครั้งที่ 3 ม.5/2

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/2

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการทรงงาน ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการนำหลักการทรงงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน ( เนื้อหาขั้นต่ำ 30 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


หลักการทรงงานข้อที่ 6 การทำงานแบบองค์รวม


โดย นางสาว จิตวดี พึ่งเสือ  ม.5/2 เลขที่ 29


http://www.thaigoodview.com/node/202620


 


 

http://www.thaigoodview.com/node/202618


ภูมิสังคมกับแนวพระราชดำริ


นายนิธิ ศรีไพบูลย์ เลขที่ 2 ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/202557

“เรียนรู้การทรงงาน สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นางสาวกรกนก  คำแก้ว ม.5/2 เลขที่ 37 

http://www.thaigoodview.com/node/202526

หลักการทรงงานด้านการบินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

นางสาวสุภาพร  คำตา  ม.5/2 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/202520


 


หลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


น.ส.อัจฉริยา เหมรา เลขที่ 25 ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/202504

น.ส. เป็นปลื้ม เตชะโต ม.5/2 เลขที่ 34

หลักการทรงงานรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพความคิดที่แตกต่าง

นางสาว ดาริณี พรหมบุตร เลขที่ 17 ม5/2

http://www.thaigoodview.com/node/202496

นางสาวณัฐิดา  นิ่มเจริญ  เลขที่  8  ม.5/2

หลักการทรงงานข้อที่ 5 ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์

http://www.thaigoodview.com/node/202492

.

หลักการทรงงานด้านมนุษยชน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

http://www.thaigoodview.com/node/202364

นางสาว สนิทพิมพ์  ปี่ทอง ม.5/2 เลขที่ 14 

หลักการทรงงานของสมเด็จพระเทพ

http://www.thaigoodview.com/node/202350

น.ส.จิดาภา   อยู่พูน   ม.5/2  เลขที่ 30

หลักการทรงงาน ทศพิธราชธรรม

http://www.thaigoodview.com/node/202361

นางสาว ธรรญชนก กลิ่นกล่อม ม.5/2 เลขที่ 18

หลักการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

http://www.thaigoodview.com/node/202319

น.ส.สุดารัตน์  เจริญชัยชนะ ม.5/2  เลขที่ 22

นางสาวปานะตะวัน นิวร ม5/2 เลขที่33

เรื่อง หลักการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

http://www.thaigoodview.com/node/202312

รูปภาพของ nbr11767

นางสาวแสงทิพย์    หล่อสิทธิวงศ์   ม.5/2   เลขที่24

เรื่องการประหยัด

http://www.thaigoodview.com/node/202277

http://www.thaigoodview.com/node/202067

ทำให้ง่าย 

น.ส.กัญญารัตน์ ศักดิ์ธรรมเจริญ เลขที่ 11 ม.5/2

 

หลักการทรงงาน อ่อนน้มถ่อมตนและประหยัด

นางสาวสุนิตา สีหาบุตร เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/202025  

หลักการทรงงาน "เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา "
 
นางสาววริศรา   ภูละมุล  เลขที่  10
 
 

http://www.thaigoodview.com/node/202011

 
 
หลักการทรงงาน "เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา "
 
นางสาววริศรา   ภูละมุล  เลขที่  10
 
 

http://www.thaigoodview.com/node/202011

 
 

หลักการทรงงานข้อที่ 3 แก้ปัญหาที่จุดเล็ก

http://www.thaigoodview.com/node/201960

นาย นพดล  นุชนาถ  ม.5/2  เลขที่ 5

หลักการทรงงานข้อที่ 11 ยึดประโยชน์ส่วนรวม

นางสาวสุนิสา  รุณทรัพย์  ม.5/2  เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/201972

.

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สนมะเริง  ม.5/2  เลขที่  13

http://www.thaigoodview.com/node/201936

นางสาวชนัติกาญจ   ป้องปัดพาล  ม5/2  เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/201870

หลักการทรงงาน การมีส่วนร่วม ข้อที่ 10
 
น.ส.ญาณิชศา  ชี้แจง ม 5/2 เลขที่ 16

 

http://www.thaigoodview.com/node/201861

.

หลักการทรง ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

น.ส.จิณห์นิภา  อยู่พูน  ม.5/2 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/201779

น.ส. ภาวรินทร์ แซ่จึง ม5/2 เลขที่

หลักการทรงงาน "หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ"

http://www.thaigoodview.com/node/201760

หลักการทรงงาน พออยู่พอกิน

นางสาวนภัสวรรณ อินทร์จันทร์ ม.5/2 เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/201703

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์