งานครั้งที่ 3 ม.5/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/3

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการทรงงาน ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการนำหลักการทรงงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน ( เนื้อหาขั้นต่ำ 30 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นายศุภวัทน์ บุญส่ง ม.5/3 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/204843

http://www.thaigoodview.com/node/203701

นางสาวชุลีกร มาลัยทอง เลขที่ 30 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/203525

นาย  ขจรศักดิ์  จันบัวลา ม 5/3 เลขที่ 11

นางสาว  กัญญาภัค คำเสน ม5/3 เลขที่ 33

นางสาว  จันทิมา  วันทา ม 5/3  เลขที่ 38

หมายเหตุ  นาย  ศุภวัทน์  บุญส่ง ม 5/3 เลขที่ 6   เกิดเป็นอีสุกอีใส และมีปัญหาด้านสุขภาพเลยมาถ่ายทำวีดีโอกับพวกเราไม่ได้

รูปภาพของ chitsanupong

นาย ชิษณุพงศ์ ปราชญ์ส่งเสริม

http://www.thaigoodview.com/node/202726

http://www.thaigoodview.com/node/202690

นางสาวเปรมกมล ถาวรภักดี เลขที่ 34 ม5/3

พออยู่พอกิน

http://www.thaigoodview.com/node/202690

นางสาวเปรมกมล ถาวรภักดี เลขที่ 34 ม5/3

http://www.thaigoodview.com/node/202641

นางสาวพิชญ์สินี จุ้ยเกตุ เลขที่ 35

พระบรมราโชวาทเรื่องความสามัคคี

http://www.thaigoodview.com/node/202615

นาย ณภัทร ชาลีกุล ม.5/3 เลขที่7

 

นายจิรวรรธ สมานวรศักดิ์ ม.5/3 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/202613

หลักการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลักที่ 5

นางสางจันทิมา วันทา เลขที่ 38 ม. 5/3

http://www.thaigoodview.com/node/202609

นางสาวศิริวรรณ ชัยชาญ ม.5/3 เลขที่ 27 

หลักการทรงงาน หัวข้อ รู้ รัก สามัคคี

http://www.thaigoodview.com/node/202512

 

http://www.thaigoodview.com/node/202316

มณีวรรณ เหล่าน้อย เลขที่ 36             ม . 5/3

มณีวรรณ เหล่าน้อย เลขที่ 36      ม. 5/3

มณีวรรณ เหล่าน้อย เลขที่ 36      ม. 5/3

มณีวรรณ เหล่าน้อย เลขที่ 36      ม. 5/3

กัลย์สุดา วัดอ้ม เลขที่29 5/3

http://www.thaigoodview.com/node/202236

นายเสกสรร อุมาบำรุง ชั้น5/3 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/202065

นาย ณัฐชนนท์ แก้วพวง ม.5/3 เลขที่ 3

ปลูกป่าในใจคน

http://www.thaigoodview.com/node/201997

รูปภาพของ Nichaporn Muangkhot

นางสาวณิชาพร เมืองโคตร ม.5/3 เลขที่28

http://www.thaigoodview.com/node/201969

นาย วศิน เสริมสัมพันธ์ ชั้น 5/3 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/201884

รูปภาพของ ณัฏฐธิดา อินธิเดช

ณัฏฐธิดา อินธิเดช  ชั้น 5/3 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/201737

รูปภาพของ ณัฏฐธิดา อินธิเดช

ณัฏฐธิดา อินธิเดช  ชั้น 5/3 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/201737

หลักการทรงงานข้อที่ 18 “พอมี พอกิน”

นางสาว วันวิสา  มาอินทร์  ม.5/3  เลขที่  21

http://www.thaigoodview.com/node/201614

 

นาย ณัฐวัฏ ศิริรัตน์ ม.5/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/201557

นาย ณัฐวัฏ ศิริรัตน์ ม.5/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/201557

น.ส.ศศธร แพนพา ม.5/3 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/201514

นายธีวัฒน์ ถูกดี 5/3 เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/201511

น.ส.มนัสชยา  คนึงเพียร ม.5/3  เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/201499

นาย กฤษณพงศ์ บรรเลง ชั้น ม.5/3 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/201488

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์