งานครั้งที่ 3 ม.5/4

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/4

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการทรงงาน ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการนำหลักการทรงงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน ( เนื้อหาขั้นต่ำ 30 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204154

นาย จิรพัฒน์  ฟักน้อย

เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/204154

นาย จิรพัฒน์  ฟักน้อย

เลขที่ 12

หลักการทงงาน 23 ประการ ข้อ4 ทำตามลำดับขั้น

นาย รัชชานนท์  จิตรากร  ม.5/4  เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/202635

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 3 แก้ปัญหาที่จุดเล็ก

นางสาวชมพูนุท   พวงพี่ ม. 5/4 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/202617

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 22 ความเพียร

นาย ชัยพฤกษ์ จู๋กระจ่าง ม.5/4 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/202585

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 17 การพึ่งพาตนเอง

นาย หฤษฎ์ ไพรสันต์ เลขที่ 5 ม.5/4
http://www.thaigoodview.com/node/202554

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 6 ทำงานแบบองค์รวม

นาย ดนุชา   เพ็งรัศมี   ม. 5/4   เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/202550

 

 

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 11 ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม

นาย ทศพร ศรีสังข์ ม.5/4 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/202532

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ ข้อที่ 17 การพึ่งตนเอง

นางสาว วรพรรณ นรานันท์ภิรมย์ ม.5/4 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/202518

 

           หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 12 บริการที่จุดเดียว

นาย อภิสิทธิ์ พรหมราช ม.5/4 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/202513

รูปภาพของ naicaroy

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 5 ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์

นาย อภิสิทธิ์ เขตต์ชีวะ ม.5/4 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/202511

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 2 ระเบิดจากข้างใน
นางสาว ณัฎฐณิชา การินตา ม.5/4 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/202510
 

หลักการทรงงาน 23 ประการ

ข้อที่ 23 รู้ รัก สามัคคี

นางสาวธารทิพย์  จัดนอก เลขที่ 27 ม.5/4

http://www.thaigoodview.com/node/202508

รูปภาพของ Mr.Jirawat Phromthong

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 1 ทำงานอย่างเป็นระบบ

นาย จิรวัฒน์  พรหมทอง  ม.5/4  เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/202273

นาย ณัฐพงษ์ เวทายันต์ เลขที่ 20
หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 7 ไม่ติดตำรา

http://www.thaigoodview.com/node/202268

หลักการทรงงาน ข้อ 10 การมีส่วนร่วม

นายธีระวัฒน์  ดินขาว  ม.5/4  เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/202271

รูปภาพของ nunonty

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 16 ขาดทุนคือกำไร

นาย นนทคุณ  จิระประพันธ์   ม.5/4  เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/202241

หลักการทรงงานข้อ 21 ทำงานอย่างมีความสุข

http://www.thaigoodview.com/node/202038

นาย จิรายุ  แก้วหนองคูณ  เลขที่ 6

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/201988

นาย วาริน  สุคันธเมศ เลขที่ 4

 

 

หลัก 23 ประการ ข้อที่ 14 ใช้อธรรมปราบอธรรม

http://www.thaigoodview.com/node/201982

นาย ณัฐนนท์ ขันประมาณ ม.5/4 เลขที่ 23

ข้อทีี่ 15 ปลูกป่าในใจคน

นายนัทธพงศ์  เปี่ยมสุขสัมพันธ์

http://www.thaigoodview.com/node/201971

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 19 เศรษฐกิจพอเพียง

http://www.thaigoodview.com/node/201945

นาย วงศธร วงษ์สุเทพ  ม.5/4 เลขที่ 9

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่13 ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

นาย สัจจะ สุขใจ ม.5/4 เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/201925   

                                                                                                                                                       

                                                                                                                  

หลักการทรงงาน 23 ประการ

พออยู่ พอกิน

http://www.thaigoodview.com/node/201730

นาย กฤติพงษ์   ดวงศรี  ม.5/4 เลขที่ 11

นาย   พรพล   เมืองเรืองวิทย์  ม.5/4 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/201924

                    

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 8 ประหยัด

 

นายชราวุธ พิมมะสร  ม.5/4  เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/201849

 

 
 

 

 
รูปภาพของ nbr11829

หลักการทรงงาน 23 ประการ ข้อที่ 9 ทำให้ง่าย

นายธนวัฒน์  ธนิกสุนันนิธิมา  ม.5/4  เลขที่ 15

 

http://www.thaigoodview.com/node/201729

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์