งานครั้งที่ 3 ม.5/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/7

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการทรงงาน ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการนำหลักการทรงงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน ( เนื้อหาขั้นต่ำ 30 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

 

นางสาวอังศุวีร์ บุณยะเสน เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/205082

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

หลักการทรงงานข้อที่ 11 อธรรมปราบธรรมมะ - นางสาวเกศินี จาดเมือง เลขที่ 13 ม.5/7

http://www.thaigoodview.com/node/203557

 

วสิกัญญา 5/7 (ไม่ติดตำรา) 

http://www.thaigoodview.com/node/203431

นายนันทิพัฒน์ นามกา ม.5/7 เลขที่8 เรื่องขาดทุนคือกำไร 

http://www.thaigoodview.com/node/202306 

น.ส. กาญจนา มีสิทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 20 (หลักการทรงงาน ทำตามลำดับขั้น)

http://www.thaigoodview.com/node/202261

น.ส. วรินธร วงศประเสริฐผล ม.5/7 เลขที่ 22 บริการรวมที่จุดเดียว One-Stop Services

http://www.thaigoodview.com/node/202258

น.ส. กัลทิมา จ่ายเพ็ง ม.5/7 เลขที่ 11 (หลักการทรงงานข้อที่ 2 ระเบิดจากข้างใน)

http://www.thaigoodview.com/node/202255

ส่งงาน นางสาววิลาวัลย์ จันทร์เพชร 5/7 เลขที่14 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อที่6 ทำงานแบบองค์รวม

http://www.thaigoodview.com/node/202233

 

 นาย เอกบดินทร์ เฟืองแก้ว ม5/7 เลขที่ 9  หลักการทรงงานข้อที่9 ไม่ติดตำรา

http://www.thaigoodview.com/node/202226

นาย  ธนยศ  รวยรื่น เลขที่ 2 หลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

http://www.thaigoodview.com/node/201712

นายธนกฤต โสตถิปิณฑะ ม.5/7 เลขที่ 7 <ส่งงานครั้งที่ 3> หลักการทรงงานข้อที่ 15 "ปลูกป่าในใจคน"

 

น.ส.อภิชญา ชัยมุงคุณ ม.5/7 เลขที่15(การมีส่วนร่วม)

http://www.thaigoodview.com/node/201687

 

น.ส.ศรสวรรค์ ภัทรศิริพันธ์ ม.5/7 เลขที่19(ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ)

http://www.thaigoodview.com/node/201690

 

น.ส.ศรสวรรค์ ภัทรศิริพันธ์ ม.5/7 เลขที่19(ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ)

http://www.thaigoodview.com/node/201690

 

รูปภาพของ nbr11958

น.ส. รุ่งนภา  ชัยลิ้นฟ้า ม.5/7 เลขที่ 21 *(แก้ไขปัญหาที่จุดเล็ก)*

http://www.thaigoodview.com/node/201605

นายธนดี ภิญโญ เลขที่1

http://www.thaigoodview.com/node/201565

รูปภาพของ Pucharnon Visut

http://www.thaigoodview.com/node/201505

นาย ภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6 (งานครั้งที่3) หลักการทรงงานข้อที่14 ขาดทุนคือกำไร

น.ส. พิมพ์มาดา มงคลฤกษ์ ม.5/7 เลขที่ 17 หลักการทรงงานภูมิสังคม

http://www.thaigoodview.com/node/201501

นางสาว ศิริรัตน์ เอี่ยมละออ  ม.5/7  เลขที่23  (รู้รักสามัคคี)

http://www.thaigoodview.com/node/201421

 

 

นางสาวจันทร์จิรา กิ่มเพชร ม.5/7 เลขที่ 16

หลักการทรงงานความเพียร

http://www.thaigoodview.com/node/201351

นาย วิษณุ พัชรธร ม.5/7เลขที่4 หลักการทรงงาน ประหยัด

http://www.thaigoodview.com/node/201325

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์