งานครั้งที่ 3 ม.5/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/8

 

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 3

 

ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการทรงงาน ที่นักเรียนประทับใจ คนละ 1 เรื่อง

 

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

 

  และแสดงความรู้สึกประทับใจ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการนำหลักการทรงงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน ( เนื้อหาขั้นต่ำ 30 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม )

 

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น.

http://www.thaigoodview.com/node/205071

นางสาวพิชญา ไชยสลี เลขที่23 

หลักการทรงงานของพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หลักการทรงงาน ข้อที่ 11 ยึดประโยชน์ส่วนรวม

นายธีธัช จงเจริญ ม.5/8 เลขที่ 1 

http://www.thaigoodview.com/node/205075

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/205026

หลักการทรงงานของในหลวง ๑๕. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายศุภชัย จำปา เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/204935

หลักการทรงงาน ทำตามลำดับขั้น

นางสาวศิรประภา เรืองสา  ชั้นม.5/8 เลขที่15

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

น.ส.อติกานต์ สารันต์ ม.5/8 เลขที่30
หลักการทรงงาน ปลูกป่าในใจคน
http://www.thaigoodview.com/node/204775

นางสาวจิรนันท์ สมานวรศักดิ์ ม.5/8 เลขที่ 19

หลักการทางงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุงกุฎราชกุมารเจ้าแห่งฟ้า

http://www.thaigoodview.com/node/204350

นางสาวมิรา เพชรศรีงาม ม.5/8 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/202623

นาย ภาณุพล ทัศเทียมพงษ์ ม.5/8 เลขที่ 8

หลักการทรงงานเรื่อง การให้(โดมิโน)

http://www.thaigoodview.com/node/202611

หลักการทรงงาน ขาดทุนคือกำไร

นางสาวกํญญษณัฐ วิชัยวงศ์ ม.5/8 เลขที่32

 

http://www.thaigoodview.com/nbr

หลักการทรงงาน "อดทน-มุ่งมั่น"
นาย ณบวร  สมิตินันทน์   ม.5/8 เลขที่5
http://www.thaigoodview.com/node/202537

หลักการทรงงาน10ประการ

นางสาวเกศยามล หยวน ม.5/8 เลขที่18

 

http://www.thaigoodview.com/node/202478

หลักการทรงงาน ทำให้ง่าย

นางสาวณัฐกานต์ ลาสิงห์ ม.5/8 เลขที่37

 

http://www.thaigoodview.com/node/202362

หลักการทรงงาน บริการรวมที่จุดเดียว

นางสาวชญานี สารรัตน์ ม.5/8 เลขที่38

 

http://www.thaigoodview.com/node/202360

น.ส.อชิรญาณ์ วงศ์อำนวย ชั้นม.5/8 เลขที่ 22

หลักการทรงงานข้อที่ 7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตขิงเด็กและเยาวชน

http://www.thaigoodview.com/node/202356

หลักการทรงงาน เรื่อง พออยู่พอกิน 

http://www.thaigoodview.com/node/202272

นางสาว ปิยะฉัตร  แสวงศรี  ม.5/8 เลขที่ 35 

หลักการทรงงาน เรื่อง ทศพิศธราชธรรม

น.ส. ภัทรานิษฐ์ สิทธิมณีกุล ม.5/8 เลขที่ 14

 

http://www.thaigoodview.com/node/202211

เรื่อง หลักการทรงงาน การมีส่วนร่วม

นางสาวนัชพร ตาหงส์ ม.5/8 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/202170

หลักการทรงงานของในหลวง ความเพียร

นางสาววิชญาภรณ์ สุมนรัตน์ ม.5/8 เลขที่28

 

http://www.thaigoodview.com/node/202033

หลักการทรงงานของในหลวง การประหยัด

นางสาววิจิตรา พึ่งยาง ม.5/8 เลขที่41

 

http://www.thaigoodview.com/node/202029

นางสาว จันทกานติ์ รัมพณีนิล เลขที่ 11 ม.5/8

http://www.thaigoodview.com/node/201838

หลักการทรงงาน การพึ่งตนเอง

http://www.thaigoodview.com/node/201918

นายฤทธิเกียรติ พาลีวัน ชั้นม.5/8 เลขที่6

 

นางสาว  วริษา หลอดกระโทก ชั้น ม.5/8 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/201728

หลักการทรงงาน อธรรมปราบอธรรม

นางสาวกุลปริยา ตนักษรานนท์ ม.5/8 เลขที่17 

http://www.thaigoodview.com/node/201701

หลักการทรงงาน ข้อที่ 4 ทำตามขั้นตอน

นายธนโชติ  ปกจินะ ม.5/8 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/201685

หลักการทรงงาน ข้อที่ 19 เศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวพรรณาภัทร์ เวชวนา เลขที่ 20 ม.5/8 

http://www.thaigoodview.com/node/201497

หลักการทรงงานของในหลวง ขาดทุนคือกำไร

นางสาวนิภาภัทร ประพัทธาคิณี ม.5/8 เลขที่ 39

 

http://www.thaigoodview.com/node/201464

หลักการทรงงานของในหลวง ข้อที่3 การแก้ปัญหาที่จุดเล็ก

นางสาวลักษิกา เศรษฐานุพนธ์ ม.5/8 เลขที่40

 

http://www.thaigoodview.com/node/201461

สุภาพและใส่ใจผู้อื่น    

http://www.thaigoodview.com/node/201454

นางสาวสุภาวดี นุชเสม  ชั้น ม.5/8 เลขที่25

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์