หลักการทรงงาน ข้อที่ 18 พออยู่พอกิน

หลักการทรงงาน

ข้อที่ 18 พออยู่พอกิน

พออยู่พอกินก่อน   แล้วค่อยพัฒนาเราขอให้บำบัดให้ได้ก่อน==> ประคับประคอง==> เป็นที่ปรึกษา==>เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

จากการที่ได้ศึกษา สามารถนำหลักการทรงงาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ดังนี้

เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในหน่วยงานได้อย่างมีความสุข การพออยู่พอกินจะทำให้เรามีความสุขและประหยัดเงินเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น

การใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายจะทำให้เราไม่มีเงินเก็บการที่จะต้องการเงินมาใช้ก็ไม่มีจะต้องไปหยิบยืมจากผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยและถ้ากู้เงินก็จะโดนดอกเบี้ยทำให้เราต้องหาเงินเพิ่มมากกว่าที่ตัวเองไป กู้เค้ามา ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์

ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ลดความฟุ่มเฟือย รู้จักคำว่า “พอ” โดยไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น

มีความสุขและความพอใจกับงานที่ปฏิบัติ กับชีวิตที่พอเพียง ยึดทางสายกลางในการดำเนินชีวิต

พยายามใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวันอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อย่าใช้เกินความจำเป็นเพราะจำให้ต้องเสียเงินในการเป็นทุน

เราสามารถนำความรู้และทฤษฎีไปบอกผู้อื่นให้ผู้อื่นได้ความรู้เกี่ยวกับการพออยู่พอกินทำให้เรามีความสุขในการแบ่งบัน อะไรคือ พออยู่ พอกิน พอใช้

พออยู่ คือ การที่เราปลูกป่าที่ให้ไม้ พืช ที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ทำ ที่อยู่อาศัยต่างๆ เช่น ไม้ทำเสา ไม้ทำพื้น ไม้ทำฝา ไม้ทำโครงสร้างบ้านต่างๆ เป็นต้น ครั้นเมื่อเหลือใช้ เราก็แบ่งจ่ายแจก ขาย เป็นรายได้เสริมให้ครอบครัวได้

พอกิน คือ การที่เราปลูกป่าเพื่อให้ได้พืชที่เราจะนำมาใช้กินได้อย่างพอเพียง เช่น ข้าว ผัก ฯลฯ เมื่อเหลือกินแล้ว เราก็แบ่งออกขายหารายได้เสริมได้

เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยา ขนม ผลไม้ เครื่องปรุง เป็นต้น ครั้นเมื่อเราใช้ได้อย่างพอเพียงแล้ว เราก็แบ่งออกขายหารายได้แก่ครอบครัวได้

พอใช้ คือ การปลูกป่าให้มีพืชที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยา ขนม ผลไม้ เครื่องปรุง เป็นต้น ครั้นเมื่อเราใช้ได้อย่างพอเพียงแล้ว เราก็แบ่งออกขายหารายได้แก่ครอบครัวได้

พอมีพอกิน ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี

ประเทศไทยสมัยก่อนนี้ พอมีพอกิน มาสมัยนี้อิสระ ไม่มีพอมีพอกิน จึงจะต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ

พอก็พอในสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการจะใช้ จะช่วยลดการใช้จ่ายไปได้ระดับหนึ่งการลดการใช้จ่ายภายในบ้านก็เป็นสิ่งที่ดีในการพออยู่ พอกินและการพออยู๋พอกินก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำสิ่งที่ทุกคนควรที่จะศึกษาแล้วทำในบ้างครั้งเราก็ต้องอดทนพอการอยู๋อย่างมีความสุขไม่ไปเบียดเบียนผูอื่น

การพออยู่พอกินสำหรับผมนั้นผมเป็นคนที่ใช้เงินอย่าสุร่นสุร่ายเป็นคนที่เห็นอะไรแล้ว ต้องซื้อบางครั้งต้องใช้เงินแล้วไม่มีก็ต้องไปของเงินจากผู้ปกครอง บางครั้งที่อยากได้ของก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินผมก็คิดไปช่วงนึงก็เริ่มทำการเก็บเงินสิ่งไหนที่ไม่ใช้ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อสิ่งไหนที่ต้องการก็ซื้อแต่พอดีไม่ใช้มากกว่าที่ตนเองได้เงินมาใช้จ่ายในแต่ละวันการที่เราจะเก็บเงินหรือทำอะไรนั้นต้องมีจุดมุงหมายในการทีจะทำเสียก่อนเพราะสิ่งนั้นจะเป็นแรงจุงให้เราสามารถทำการเก็บเงินต่อไปได้ สุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่อ่าน พออยู่ พอกิน พอใช้ ใช้อย่างประหยัด ขอบคุณครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 75 คน กำลังออนไลน์