เรียนไม่ตกงาน "โรงเรียนการไปรษณีย์"

          โรงเรียนการไปรษณีย์ หน่วยงานในสังกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครนักเรียนประจำปี 2552 หลักสูตร 1 ปี เรียนจบบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 
          22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  โรงเรียนการไปรษณีย์มีอายุครบ 120 ปี ในปีที่เริ่มดำเนินการเมื่อพ.ศ.2432 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนไปรษณีย์และโทรเลข” รับผู้ที่อ่านออกเขียนได้ อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ฝึกฝนและปฏิบัติงานกิจการไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์  ต่อมามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรสอดคล้องกับระเบียบสำนักงาน ก.พ. รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 อายุ 16-20 ปี  และมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งเป็น “โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม” เมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 แยกหน่วยงานระดับปฏิบัติการด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคมออกจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ในรูปแบบองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
          พ.ศ.2540 โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคมต้องปิดการเรียนการสอนไม่มีกำหนด เพราะผลของวิกฤตเศรษฐกิจ จนกระทั่งพ.ศ.2540 ในยุคที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย แยกหน่วยงานเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โดยโรงเรียนย้ายมาอยู่ในสังกัดไปรษณีย์ไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการไปรษณีย์” เปิดสอนอีกครั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2547 และได้เปิดรับนักเรียนหญิงเข้าศึกษา นับตั้งแต่พ.ศ.2550 

          ก่อนหน้าที่โรงเรียนการไปรษณีย์จะย้ายมาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ในอดีตอาคารเรียนตั้งอยู่ที่ไปรสนียาคาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิงสะพานพระปกเกล้า และซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ภาพอาคารเรียนทั้งสามแห่งนี้ได้ปรากฏอยู่บนตราไปรษณียากรที่ระลึก 120 ปี โรงเรียนการไปรษณีย์ (วันแรกจำหน่าย 22 กุมภาพันธ์ 2552) 
          ปัจจุบันโรงเรียนการไปรษณีย์มีศิษย์เก่า 63 รุ่น จำนวน 10,441 คน และยังได้รับความสนใจทั้งจากผู้ที่มีวุฒิม.6 และปริญญาตรี สมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 คน ขณะที่จำนวนรับเพียง 150 คน เนื่องจากทุกคนที่จบหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับเงินเดือน 7,680 บาท หากทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามที่กำหนด
          คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง อายุ 17-25 ปี จบม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
          ระยะเวลาศึกษา แบ่งเป็นภาควิชาการ (9 เดือนครึ่ง) จำนวน 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการไปรษณีย์และบริการการเงิน ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชากฎหมาย ภาควิชาทั่วไป และภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาคฝึกปฏิบัติ (2 เดือนครึ่ง) ฝึกปฏิบัติระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ กรณีไม่จบการศึกษา ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดค่าใช้จ่าย
          สำหรับค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกัน และค่ากิจกรรม 10,000 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน และชุดพละ ค่าเข็มขัด เน็คไท เข็มกลัด สัญลักษณ์โรงเรียน กระเป๋าและสมุดนักเรียน ประมาณ 5,000 บาท
          เริ่มเปิดรับสมัครปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2552 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทัศนคติ รวม 500 คะแนน หลังจากนั้นจึงเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ 
          หลักฐานการสมัคร ได้แก่ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สด.8 พร้อมสำเนา 1 ชุด หรือหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงผลผ่านการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน สด.43 พร้อมสำเนา 1 ชุด หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 250 บาท
          สอบถามเพิ่มเติม ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โรงเรียนการไปรษณีย์ โทร.0-2573-7126, 0-2831-3775 www.thailandpost.com, www.praisanee.com


watta.ryo@gmail.com

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์