เรียนไม่ตกงาน "โรงเรียนการไปรษณีย์"

          โรงเรียนการไปรษณีย์ หน่วยงานในสังกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครนักเรียนประจำปี 2552 หลักสูตร 1 ปี เรียนจบบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 
          22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  โรงเรียนการไปรษณีย์มีอายุครบ 120 ปี ในปีที่เริ่มดำเนินการเมื่อพ.ศ.2432 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนไปรษณีย์และโทรเลข” รับผู้ที่อ่านออกเขียนได้ อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ฝึกฝนและปฏิบัติงานกิจการไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์  ต่อมามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรสอดคล้องกับระเบียบสำนักงาน ก.พ. รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 อายุ 16-20 ปี  และมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งเป็น “โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม” เมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 แยกหน่วยงานระดับปฏิบัติการด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคมออกจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ในรูปแบบองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
          พ.ศ.2540 โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคมต้องปิดการเรียนการสอนไม่มีกำหนด เพราะผลของวิกฤตเศรษฐกิจ จนกระทั่งพ.ศ.2540 ในยุคที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย แยกหน่วยงานเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โดยโรงเรียนย้ายมาอยู่ในสังกัดไปรษณีย์ไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการไปรษณีย์” เปิดสอนอีกครั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2547 และได้เปิดรับนักเรียนหญิงเข้าศึกษา นับตั้งแต่พ.ศ.2550 

          ก่อนหน้าที่โรงเรียนการไปรษณีย์จะย้ายมาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ในอดีตอาคารเรียนตั้งอยู่ที่ไปรสนียาคาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิงสะพานพระปกเกล้า และซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ภาพอาคารเรียนทั้งสามแห่งนี้ได้ปรากฏอยู่บนตราไปรษณียากรที่ระลึก 120 ปี โรงเรียนการไปรษณีย์ (วันแรกจำหน่าย 22 กุมภาพันธ์ 2552) 
          ปัจจุบันโรงเรียนการไปรษณีย์มีศิษย์เก่า 63 รุ่น จำนวน 10,441 คน และยังได้รับความสนใจทั้งจากผู้ที่มีวุฒิม.6 และปริญญาตรี สมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 คน ขณะที่จำนวนรับเพียง 150 คน เนื่องจากทุกคนที่จบหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับเงินเดือน 7,680 บาท หากทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามที่กำหนด
          คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง อายุ 17-25 ปี จบม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
          ระยะเวลาศึกษา แบ่งเป็นภาควิชาการ (9 เดือนครึ่ง) จำนวน 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการไปรษณีย์และบริการการเงิน ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชากฎหมาย ภาควิชาทั่วไป และภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาคฝึกปฏิบัติ (2 เดือนครึ่ง) ฝึกปฏิบัติระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ กรณีไม่จบการศึกษา ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดค่าใช้จ่าย
          สำหรับค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกัน และค่ากิจกรรม 10,000 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน และชุดพละ ค่าเข็มขัด เน็คไท เข็มกลัด สัญลักษณ์โรงเรียน กระเป๋าและสมุดนักเรียน ประมาณ 5,000 บาท
          เริ่มเปิดรับสมัครปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2552 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทัศนคติ รวม 500 คะแนน หลังจากนั้นจึงเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ 
          หลักฐานการสมัคร ได้แก่ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สด.8 พร้อมสำเนา 1 ชุด หรือหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงผลผ่านการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน สด.43 พร้อมสำเนา 1 ชุด หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 250 บาท
          สอบถามเพิ่มเติม ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โรงเรียนการไปรษณีย์ โทร.0-2573-7126, 0-2831-3775 www.thailandpost.com, www.praisanee.com


watta.ryo@gmail.com

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์