หลักการทรงงานข้อ2

  ระเบิดจากข้างใน

ในหลวงประกอบพระราชกรณียกิจ

          พระองค์ทรงมุ่งเน้น เรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า "ต้องระเบิดจากข้างใน" หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนามีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอกดร.สุเมธเล่าว่า จากชาวบ้านป่าบ้านดอยที่ห่างไกลจากไฟแสงสี เขาก็มีปกติสุขตามประสาเขามีสวนมีนา เลี้ยงสัตว์ เช้าไปทำงาน เย็นกลับมาบ้าน เล่นหัวสนุกสนาน แต่พอแค่มีการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน เท่านั้นแหละ ชาวบ้านได้ต่างออกมาเห็นบ้านอื่นมีอะไรต่อมิอะไร ก็อยากมีเช่น เห็นเขามีจักรเย็บผ้า จากที่ทอผ้าใช้เอง ใช้มือ กลายเป็นเย็บผ้าด้วยจักร ต้องมีจักรเย็บจริงๆ แล้วประโยชน์ใช้สอยแทบไม่มี ต้องผ่อนต้องเป็นหนี้ ความสุขตามประสาเริ่มหายไปจึงเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุด กลับทำให้เขาเพิ่มทุกซ้ำอีก อันนี้เห็นชัด ผู้เขียนเป็นคนบ้านนอก แม้ว่าที่บ้านผู้เขียนจะไม่มีโครงการหลวง แต่เมื่อถนนเริ่มดี (จากเดิมถนนแดง หน้าฝนมีแต่ร่องน้ำขัง เดินแทบไม่ได้) เด็กหนุ่มเริ่มซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่กี่ปีก็ขับเต็มหมู่บ้านไปแค่ไม่กี่ก้าวก็ตะบึงรถกันเหมือนกรุงเทพ รถก็ซื้อผ่อนทั้งนั้น ไฟฟ้าเข้ามา ต้นไม้ใหญ่ๆ ที่สวยๆ ให้ร่มเห็นมาตั้งแต่เกิดต้องตัดลงมากมาย ร้อนเพิ่มขึ้นอีก จากทีวีเครื่องเดียวมารวมกันดูต่อมาต่างคนต่างมี ที่พูดมาคือบางทีชาวบ้านยังไม่พร้อมไม่เหมาะกับกิจกรรมนั้นๆ แต่พอฝืนมีแล้วทุกข์ก็ตามมาแม้บ้านเมืองเราตอนนี้ก็กำลังฝืนเพื่อให้ทุกข์ตามมา ผู้ใหญ่ไม่เคยมองดูพระเจ้าอยู่หัวเลยจริงๆ

        ฉันรู้สึกว่าการที่พระองค์ทรงตั้งหลักกการทรงงานมานั้นเป็นผลประโยขน์ที่ดีมากสำหรับประชาชนชาวไทยและคนอื่นๆที่อยากจะมีชีวิตที่ดีการที่เรานำข้อใดข้อหนึ่งมาปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆสิ่งที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการที่เราจะพัฒนาความรู้ของตนเองให้เตรียมพร้อมและตั้งตัวได้ทันเมื่อเจอข้อสอบเราจึงต้องฝึกฝนอ่านหนังสือให้มากๆและลองทำภาคปฏิบัติดูการเรียนปฎิบัติและการเรียนทฤษฎีเป็นการทำให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจะได้เลือกเรียนทางที่ตัวเองถนัดได้อย่างไม่เสียเวลาแต่ถ้าเราผิดพลาดไปเราก้ต้องคิดไตรตรองให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นว่าเราชอบอะไรเพราะการที่เรามีความรู้ในสิ่งที่ชอบแล้วเราจะเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีพื้นฐานความรู้ไปแล้วเพราะฉนั้นการที่เราฝึกฝนทำอะไรที่เราชอบและไม่ชอบก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราอยากให้คนอื่นหรือยกตัวอย่างเช่นผู้ด้อยโอกาสทางด้านตาหรือคนตาบอดนั้นเอง อยู่ๆเราจะให้เขาไปใช้ชีวิตประจำวันเองดดยที่ไม่มีการฝึกฝนใดใด แน่นอนเขาทำไม่ได้แน่ๆ เราเลยต้องช่วยเขาเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและเหมือนคนอื่นๆที่ปกติ หลักคำสอนของพระองค์ได้ช่วยให้คนเรามีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น เราต้องฝึกให้คนตาบอดหัดข้ามถนนด้วยด้วยใช้หูฟังว่ารถมารึยัง เราไม่สามารถปล่อยทิ้งขว้างคนเหล่านี้ได้เลยเพราะถ้าเขาทำอะไรไม่ได้เขาจะเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะจะมีแต่คนไม่ยอมรับไม่มีน้ำใจมาช่วยเขาแต่คนไทยเราคงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนไทยมีน้ำใจ เราสามารถนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กับตัวเองเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเอาใปใช้ในการสอบต่างๆ หรือเอาไปใช้กับชุมชนที่ยังไม่มีการพัฒนา เราจะพัมนาชุมชนให้มีความรู้ความสารถในสิ่งที่สังคมภายนอกได้มีแล้วจึงเปิดดอกาสให้คนในชุมชนได้รับความรู้เท่าที่คนในสังคมได้รับและจะปล่อยให้ไปเข้าสังคมด้วยความรู้ที่มี ที่เราต้องไปให้ความรู้หรือพัฒนาชุมชนก้เพื่อให้คนในชุมชนมีพื้ฐานในการดำรงชีวิตเหมือนคนในสังคมใหญ่ๆเพื่อที่ชาวบ้านจะได้ตั้งตัวทันกับดลกสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินงานในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี บ้านโพนทอง เป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมาชกุมารี ซึ่งกลุ่มผู้รับสนองพระราชดำริ ได้นำวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการสนทนากลุ่ม ระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้สูงอายุ และผู้ปกครองเด็ก เพื่อกำหนดแนวทาง และร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะผนวกเรื่องของการพัฒนาคน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้าไว้ ด้วยกันเป็นสำคัญ โดยถือหลักให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียในชุมชนนั่นเอง ได้เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจด้วยตนเอง (People participation) ตั้งแต่เริ่มโครงการ ทรงเรียกกระบวนการนี้ว่า "ระเบิดจากข้างใน" คือ ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้กำหนดวิธีการของตนเอง เพื่อเลือกแนวทางการพัฒนา และพร้อมที่จะรับกระแสของการพัฒนาจากข้างนอก ที่จะเข้ามาในอนาคต (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "50 ปี แห่งการพัฒนาตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 2538)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์